Kalmar län
Fakta & Perspektiv
242 301 INVÅNARE
11 165 km2 AREA
12 KOMMUNER
Kalmar län
Kalmar län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2017-09-01
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2016, miljoner konor inkl. moms

             

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Borgholm

589

191

780

159

55

109

Emmaboda

219

91

310

69

31

51

Hultsfred

387

139

526

78

30

55

Högsby

201

40

241

97

21

60

Kalmar

2 407

4 204

6 611

106

200

152

Mönsterås

412

84

496

91

20

57

Mörbylånga

593

242

835

117

51

85

Nybro

592

341

933

86

53

70

Oskarshamn

873

511

1 384

95

60

78

Torsås

165

111

276

69

50

60

Vimmerby

552

519

1 071

104

105

105

Västervik

1 367

927

2 294

110

81

96

Kalmar län

8 357

7 400

15 757

102

97

99

Riket

339 333

315 434

654 767

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Handelns utredningsinstitut.

   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta