Kalmar län
Fakta & Perspektiv
242 301 INVÅNARE
11 165 km2 AREA
12 KOMMUNER
Kalmar län
Kalmar län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2016

Djurslag Kalmar län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 38 898 330 883 11,76
Kor, uppfödning av kalvar 13 808 193 657 7,13
Kvigor, tjurar och stutar 52 260 489 217 10,68
Kalvar, under 1 år 47 328 475 917 9,94
Baggar och tackor 19 213 281 327 6,83
Lamm 20 408 296 847 6,87
Galtar för avel 64 1 481 4,32
Suggor för avel 6 494 138 983 4,67
Slaktsvin >20 kg 44 794 835 323 5,36
Smågrisar <20 kg 21 581 378 499 5,70
Höns 1 138 344 8 174 310 13,93
Värpkycklingar 226 379 1 575 281 0,00
Slaktkycklingar 1 732 039 9 002 683 0,00
Kalkoner .. .. ..
Hästar* 4 568 101 247 ..
Nötkreatur 152 294 1 489 674 10,22
Får 39 621 578 174 6,85
Svin 72 933 1 354 286 5,39
Höns 3 096 762 18 752 274 16,51

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta