Kalmar län
Fakta & Perspektiv
242 301 INVÅNARE
11 165 km2 AREA
12 KOMMUNER
Kalmar län
Kalmar län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2017-11-20
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Kalmar län 2003 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2017K3 728 79 807
2017K2 227 28 255
2017K1 494 127 621
2016K4 201 41 242
2016K3 136 32 168
2016K2 218 98 316
2016K1 181 62 243
2015K4 38 72 110
2015K3 252 41 293
2015K2 149 33 182
2015K1 84 21 105
2014K4 78 17 95
2014K3 0 20 20
2014K2 54 31 85
2014K1 44 18 62
2013K4 117 8 125
2013K3 0 10 10
2013K2 0 17 17
2013K1 40 18 58
2012K4 44 23 67
2012K3 0 7 7
2012K2 0 14 14
2012K1 0 8 8
2011K4 42 24 66
2011K3 0 4 4
2011K2 0 33 33
2011K1 30 42 72
2010K4 12 68 80
2010K3 62 42 104
2010K2 7 67 74
2010K1 0 78 78
2009K4 19 80 99
2009K3 71 70 141
2009K2 5 60 65
2009K1 17 53 70
2008K4 0 52 52
2008K3 0 52 52
2008K2 16 89 105
2008K1 31 47 78
2007K4 46 85 131
2007K3 4 70 74
2007K2 56 70 126
2007K1 0 48 48
2006K4 275 73 348
2006K3 79 41 120
2006K2 126 97 223
2006K1 0 75 75
2005K4 42 70 112
2005K3 39 44 83
2005K2 30 37 67
2005K1 75 41 116
2004K4 45 60 105
2004K3 19 51 70
2004K2 20 62 82
2004K1 17 50 67
2003K4 39 47 86
2003K3 4 33 37
2003K2 69 54 123
2003K1 15 22 37

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta