Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2017-01-16
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Norrbottens län till övriga län i riket 2015. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 491 845 1 336
Västerbottens län 373 697 1 070
Västra Götalands län 104 211 315
Skåne län 62 100 162
Västernorrlands län 42 117 159
Uppsala län 45 62 107
Gävleborgs län 41 54 95
Östergötlands län 23 65 88
Dalarnas län 35 48 83
Jämtlands län 26 41 67
Västmanlands län 13 52 65
Södermanlands län 22 38 60
Jönköpings län 14 41 55
Hallands län 11 44 55
Örebro län 12 22 34
Gotlands län 11 22 33
Värmlands län 15 11 26
Blekinge län 6 19 25
Kronobergs län 7 15 22
Kalmar län 8 11 19
Totalt 1 361 2 515 3 876

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta