Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Inrikes flyttningar

Inrikes flyttningar

Senast uppdaterad 2018-02-22
Förklaring
En flyttning måste ske mellan olika fastigheter för att räknas som flyttning i statistiken.
Inrikes flyttningar under 2017. Norrbottens län

Kvinnor Män Totalt
Inrikes inflyttade 2 155 2 782 4 937
Inrikes utflyttade 3 307 4 023 7 330
Flyttningsnetto -1 152 -1 241 -2 393

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta