Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Inrikes flyttningar

Inrikes flyttningar

Senast uppdaterad 2017-02-24
Förklaring
En flyttning måste ske mellan olika fastigheter för att räknas som flyttning i statistiken.
Inrikes flyttningar under 2016. Norrbottens län

Kvinnor Män Totalt
Inrikes inflyttade 2 170 2 594 4 714
Inrikes utflyttade 3 113 3 578 6 510
Flyttningsnetto -943 -984 -1 796

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta