Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2018-05-16
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Av de 4 172 som invandrade till Norrbottens län under 2017 var 22 procent syrianer, 21 procent afganer, 12,5 procent eritreaner och 6,5 procent var svenskar som återvände från andra länder. 46 procent av de 711 personer som utvandrade från Norrbottens län hade svenskt medborgarskap och 23,8 procent var finländare.

Invandrare och utvandrare 2017 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Norrbottens län

Riket

 

Medborgarskapsland

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Syrien

916

22,0

14,5

 

Sverige

327

46,0

48,8

Afghanistan

876

21,0

7,8

 

Finland

169

23,8

4,6

Eritrea

523

12,5

3,3

 

Norge

35

4,9

3,0

Sverige

271

6,5

13,5

 

Nordamerika

20

2,8

2,4

Irak

190

4,6

4,2

 

Tyskland

15

2,1

2,6

Finland

162

3,9

2,0

 

Europa utom EU28 och Norden

14

2,0

2,2

Europa utom EU28 och Norden

129

3,1

5,9

 

Polen

9

1,3

3,4

Somalia

91

2,2

2,0

 

Kina

9

1,3

2,3

Iran

76

1,8

1,6

 

Storbritannien och Nordirland

8

1,1

1,7

Tyskland

45

1,1

1,7

 

Eritrea

6

0,8

0,1

Norge

36

0,9

1,5

 

Danmark

5

1

4,4

Indien

28

0,7

3,9

 

Somalia

4

0,6

0,4

Sydamerika

25

0,6

1,1

 

Sydamerika

4

0,6

1,1

Polen

23

0,6

3,0

 

Indien

4

0,6

3,6

Kina

23

0,6

1,9

 

Iran

4

0,6

0,6

Nordamerika

19

0,5

1,8

 

Irak

2

0,3

0,9

Rumänien

18

0,4

1,5

 

Oceanien

2

0,3

0,5

Storbritannien och Nordirland

16

0,4

1,4

 

Island

1

0

1,0

Danmark

8

0,2

1,3

 

Afghanistan

1

0

0,1

Oceanien

4

0

0,3

 

Syrien

1

0

0,5

Island

0

0,0

0,5

 

Rumänien

0

0

1,0

Statslös

93

2,2

3,1

 

Statslös

1

0

0,1

Okänt

3

0,1

0,4

 

Okänt

0

0,0

0,2

Övriga

597

14,3

21,9

 

Övriga

70

9,8

14,6

Samtliga                                  

4 172

0,1

100

 

Samtliga                                  

711

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta