Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2017-04-05
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Av de 2 818 som invandrade till Norrbottens län under 2015 var 21,8 procent eritreaner, 9,7 procent svenskar som återvände från andra länder och 14,2 procent från Syrien. 39 procent av de 938 personer som utvandrade från Norrbottens län hade svenskt medborgarskap och 18,3 procent var finländare.

Invandrare och utvandrare 2016 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgar- skapsland

Norrbottens län

Riket

 

Medborgar- skapsland

Norrbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Syrien

1 157

31,1

30,0

 

Sverige

320

46,4

48,9

Eritrea

577

15,5

4,7

 

Finland

148

21,5

4,1

Sverige

260

7,0

12,3

 

Norge

29

4,2

3,1

Afghanistan

217

5,8

2,5

 

Indien

20

2,9

3,7

Finland

158

4,2

1,9

 

Europa utom EU28 och Norden

17

2,5

2,4

Somalia

113

3,0

2,3

 

Storbritannien och Nordirland

14

2,0

1,7

Europa utom EU28 och Norden

108

2,9

4,2

 

Nordamerika

14

2,0

2,2

Tyskland

56

1,5

1,5

 

Tyskland

13

1,9

2,7

Irak

50

1,3

2,1

 

Kina

13

1,9

2,2

Norge

48

1,3

1,3

 

Danmark

6

0,9

4,7

Rumänien

31

0,8

1,4

 

Irak

5

1

0,9

Polen

26

0,7

3,1

 

Sydamerika

3

0,4

1,0

Storbritannien och Nordirland

26

0,7

1,2

 

Iran

3

0,4

0,6

Iran

26

0,7

1,0

 

Polen

2

0,3

3,0

Nordamerika

25

0,7

1,2

 

Rumänien

2

0,3

1,2

Indien

24

0,6

2,6

 

Somalia

2

0,3

0,6

Kina

24

0,6

1,3

 

Afghanistan

2

0,3

0,1

Sydamerika

12

0,3

0,8

 

Island

1

0

0,8

Oceanien

7

0,2

0,3

 

Syrien

1

0

0,4

Danmark

5

0

1,3

 

Oceanien

1

0

0,4

Island

0

0,0

0,4

 

Eritrea

0

0

0,1

Statslös

130

3,5

4,6

 

Statslös

0

0

0,2

Övriga

628

16,9

17,6

 

Övriga

73

10,6

14,8

Okänt

10

0

0

 

Okänt

0

0

0

Samtliga

3 718

100

100

 

Samtliga

689

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta