Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2019-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arjeplog

156

152

1 327

1 458

11,8

10,4

Arvidsjaur

284

284

3 038

3 182

9,3

8,9

Boden

1 405

1 365

13 814

14 266

10,2

9,6

Gällivare

880

781

8 426

9 103

10,4

8,6

Haparanda

2 157

1 830

4 692

4 993

46,0

36,7

Jokkmokk

320

300

2 377

2 546

13,5

11,8

Kalix

1 011

736

7 710

8 176

13,1

9,0

Kiruna

1 473

1 276

10 942

11 925

13,5

10,7

Luleå

4 581

4 392

38 144

39 961

12,0

11,0

Pajala

556

369

2 830

3 222

19,6

11,5

Piteå

1 442

1 405

20 965

21 316

6,9

6,6

Älvsbyn

376

417

3 899

4 167

9,6

10,0

Överkalix

210

199

1 578

1 737

13,3

11,5

Övertorneå

693

439

2 065

2 234

33,6

19,7

Norrbottens län

15 544

13 945

121 807

128 286

12,8

10,9

Riket

1 002 689

1 017 044

5 131 775

5 195 814

19,5

19,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta