Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2018-02-27
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2017-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arjeplog

146

153

1 339

1 482

10,9

10,3

Arvidsjaur

304

296

3 164

3 276

9,6

9,0

Boden

1 382

1 366

13 873

14 308

10,0

9,5

Gällivare

865

707

8 644

9 181

10,0

7,7

Haparanda

2 216

1 838

4 755

5 050

46,6

36,4

Jokkmokk

329

343

2 451

2 630

13,4

13,0

Kalix

1 002

748

7 842

8 327

12,8

9,0

Kiruna

1 441

1 212

11 072

12 044

13,0

10,1

Luleå

4 325

3 929

37 992

39 478

11,4

10,0

Pajala

562

366

2 857

3 244

19,7

11,3

Piteå

1 415

1 364

20 933

21 251

6,8

6,4

Älvsbyn

431

448

4 020

4 254

10,7

10,5

Överkalix

202

196

1 597

1 770

12,6

11,1

Övertorneå

729

483

2 093

2 368

34,8

20,4

Norrbottens län

15 349

13 449

122 632

128 663

12,5

10,5

Riket

936 404

940 646

5 037 580

5 082 662

18,6

18,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta