Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2017-02-27
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2016-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Arjeplog

157

155

1 377

1 499

11,4

10,3

Arvidsjaur

292

265

3 167

3 275

9,2

8,1

Boden

1 282

1 246

13 807

14 235

9,3

8,8

Gällivare

837

671

8 694

9 262

9,6

7,2

Haparanda

2 245

1 803

4 813

5 051

46,6

35,7

Jokkmokk

327

344

2 465

2 640

13,3

13,0

Kalix

981

704

7 884

8 339

12,4

8,4

Kiruna

1 406

1 142

11 123

12 044

12,6

9,5

Luleå

4 110

3 597

37 747

39 023

10,9

9,2

Pajala

552

340

2 900

3 216

19,0

10,6

Piteå

1 310

1 185

20 818

21 086

6,3

5,6

Älvsbyn

370

378

3 987

4 206

9,3

9,0

Överkalix

192

164

1 606

1 772

12,0

9,3

Övertorneå

748

478

2 134

2 400

35,1

19,9

Norrbottens län

14 809

12 472

122 522

128 048

12,1

9,7

Riket

894 402

890 095

4 981 806

5 013 347

18,0

17,8

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta