Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Energi // Småhus, uppvärmningssätt

Småhus, uppvärmningssätt

Senast uppdaterad 2011-11-22
Förklaring
Undersökningen baseras på ett slumpmässigt urval av 73 000 småhus ur fastighetstaxeringsregistret. Minst 250 småhus drogs i varje kommun. Resterande urval gjordes proportionellt mot det totala antalet småhus i kommunen. Då undersökningen är urvalsbaserad har resultatet skattats. Statistiken utgör underlag för SCBs beräkning av energibalanserna.
PDF
Diagram nuläge

 

Småhus (inkl. jordbruksfastigheter) fördelade efter använt energislag för uppvärmning 2010

Antal

                       

Kommun/ Region

Typ av uppvärmning

El (d)

El (v)

Olja

Olja + bio

Olja + el + bio

Olja + el

El + bio

Bio

Värme- pump

Fjärr- värme

Annat

Samt- liga

Arjeplog

28

109

..

299

197

29

65

134

25

67

961

Arvidsjaur

156

42

..

601

306

..

55

298

209

135

1 836

Boden

568

264

..

1 616

844

184

251

267

2 009

1 401

7 460

Gällivare

721

432

..

568

200

..

..

170

719

861

3 845

Haparanda

205

73

..

..

743

413

84

36

71

130

300

2 111

Jokkmokk

95

99

..

..

567

242

..

..

100

132

271

1 586

Kalix

356

503

..

..

2 393

754

91

448

379

422

5 547

Kiruna

945

363

1 182

164

215

..

116

916

425

4 363

Luleå

1 070

491

2 148

316

..

..

639

6 240

2 006

13 216

Pajala

236

139

..

..

679

419

132

107

91

152

219

2 238

Piteå

1 126

1 205

..

3 035

1 123

540

213

823

1 594

1 129

10 829

Älvsbyn

109

77

..

802

491

..

78

137

545

349

2 672

Överkalix

70

47

..

..

270

228

..

..

93

209

149

1 137

Övertorneå

103

82

..

40

434

302

31

101

97

108

273

1 587

Norrbottens län 

5 787

3 927

296

352

15 336

6 000

1 475

1 356

3 483

13 368

8 008

59 389

Riket

261707

256144

24189

15656

381720

203864

73732

60857

204703

229910

183560

1896043

                         

Procent

                       

Kommun/ Region

Typ av uppvärmning

El (d)

El (v)

Olja

Olja + bio

Olja + el + bio

Olja + el

El + bio

Bio

Värme- pump

Fjärr- värme

Annat

Samt- liga

Arjeplog

2,9

11,3

..

31,1

20,5

3,0

6,8

13,9

2,6

7,0

100

Arvidsjaur

8,5

2,3

..

32,7

16,7

..

3,0

16,2

11,4

7,4

100

Boden

7,6

3,5

..

21,7

11,3

2,5

3,4

3,6

26,9

18,8

100

Gällivare

18,8

11,2

..

14,8

5,2

..

..

4,4

18,7

22,4

100

Haparanda

9,7

3,5

..

..

35,2

19,6

4,0

1,7

3,4

6,2

14,2

100

Jokkmokk

6,0

6,2

..

..

35,8

15,3

..

..

6,3

8,3

17,1

100

Kalix

6,4

9,1

..

..

43,1

13,6

1,6

8,1

6,8

7,6

100

Kiruna

21,7

8,3

27,1

3,8

4,9

..

2,7

21,0

9,7

100

Luleå

8,1

3,7

16,3

2,4

..

..

4,8

47,2

15,2

100

Pajala

10,5

6,2

..

..

30,3

18,7

5,9

4,8

4,1

6,8

9,8

100

Piteå

10,4

11,1

..

28,0

10,4

5,0

2,0

7,6

14,7

10,4

100

Älvsbyn

4,1

2,9

..

30,0

18,4

..

2,9

5,1

20,4

13,1

100

Överkalix

6,2

4,1

..

..

23,7

20,1

..

..

8,2

18,4

13,1

100

Övertorneå

6,5

5,2

..

2,5

27,3

19,0

2,0

6,4

6,1

6,8

17,2

100

Norrbottens län

9,7

6,6

0,5

0,6

25,8

10,1

2,5

2,3

5,9

22,5

13,5

100

Riket

13,8

13,5

1,3

0,8

20,1

10,8

3,9

3,2

10,8

12,1

9,7

100

Källa: Energimyndigheten

                         

El (d) = direktverkande elvärme

                 

El (v) = vattenburen elvärme

                   

Bio = biobränsle

                     

Värmepump = berg-, jord- eller sjövärmepump

             

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta