Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2017-04-07
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2016

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Norr- bottens län

Riket

Norr- bottens län

Riket

Våldsbrott

2 283

106 758

13,1

11,4

Sexualbrott

316

17 607

1,9

2,1

Hot-, kränknings- och frihetsbrott

3 500

149 106

21,9

18,5

Vårdslöshets- och vållandebrott

180

7 365

1,0

0,8

Stöld-, rån- och häleribrott

7 002

465 264

36,1

51,2

Bilbrott

1 749

98 375

8,4

10,3

Skadegörelse (inkl. mordbrand)

2 292

193 260

11,5

19,8

Vissa trafikbrott

2 147

75 352

13,2

8,0

Alkohol- och narkotikabrott

3 372

111 433

15,7

12,3

Smugglings- och tullbrott

7

774

0,0

0,6

Vapenbrott

286

14 787

1,4

1,6

Bedrägeri- och förfalskningsbrott

2 188

92 428

11,1

22,2

Ekonomisk brottslighet

209

13 787

1,7

3,3

Miljöbrott (djur och natur)

259

8 940

2,5

1,0

Övriga brott

865

38 566

5,0

4,9

Summa brott

26 655

1 393 802

106,6

152,2

Källa: Brottsförbyggande rådet.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta