Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Pågående långa sjukfall

Pågående långa sjukfall

Senast uppdaterad 2016-09-22
Förklaring
Sjukskrivningstidens längd mäts från datum för sjukanmälan till arbetsgivare eller försäkringskassa fram till den sista i månaden.

Pågående långa sjukfall med sjuk- eller rehabiliteringspenning totalt samt per 1000 inskrivna försäkrade efter försäkringskasseområde, december 2016

         

Allmän försäkringskassa

Pågående ärenden december 2015

Pågående ärenden per 1000 inskrivna försäkrade (16-64 år)

Längre än 60 dagar

därav längre än 365 dagar

Längre än 60 dagar

Längre än 365 dagar

Stockholms län

30 923

13 004

22,5

9,4

Uppsala län

5 429

2 312

25,1

10,7

Södermanlands län

4 974

2 300

30,4

14,1

Östergötlands län

5 583

2 463

20,8

9,2

Jönköpings län

5 748

2 720

28,0

13,3

Kronobergs län

3 041

1 393

27,2

12,5

Kalmar län

3 943

1 809

28,9

13,2

Gotlands län

761

285

22,6

8,5

Blekinge län

2 364

917

26,5

10,3

Skåne län

17 971

7 932

23,4

10,3

Hallands län

4 317

1 726

23,5

9,4

Västra Götalands län

31 524

15 245

31,5

15,2

Värmlands län

4 455

2 000

27,9

12,5

Örebro län

5 522

2 778

32,0

16,1

Västmanlands län

4 608

2 078

29,6

13,4

Dalarnas län

4 488

1 928

27,8

11,9

Gävleborgs län

4 606

1 954

28,2

12,0

Västernorrlands län

5 202

2 519

36,9

17,9

Jämtlands län

2 110

924

28,5

12,5

Västerbottens län

5 251

2 533

32,9

15,9

Norrbottens län

3 357

1 445

22,6

9,7

Riket

156 223

70 281

26,5

11,9

Källa: Försäkringskassan

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta