Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Pågående långa sjukfall

Pågående långa sjukfall

Senast uppdaterad 2016-09-22
Förklaring
Sjukskrivningstidens längd mäts från datum för sjukanmälan till arbetsgivare eller försäkringskassa fram till den sista i månaden.

Pågående långa sjukfall med sjuk- eller rehabiliteringspenning totalt samt per 1000 invånare 16-64 år, december 2017

         

Allmän försäkringskassa

Pågående ärenden december 2017

Pågående ärenden per 1000 av befolkningen 16-64 år

Längre än 60 dagar

därav längre än 365 dagar

Längre än 60 dagar

Längre än 365 dagar

Stockholms län

28 718

12 895

19,3

8,7

Uppsala län

5 394

2 429

23,4

10,5

Södermanlands län

4 598

2 391

27,0

14,1

Östergötlands län

5 368

2 546

19,2

9,1

Jönköpings län

5 566

2 877

26,0

13,4

Kronobergs län

2 881

1 462

24,4

12,4

Kalmar län

3 607

1 928

25,5

13,6

Gotlands län

673

273

19,6

8,0

Blekinge län

2 081

984

22,3

10,6

Skåne län

17 375

8 294

21,1

10,1

Hallands län

4 040

1 782

21,0

9,3

Västra Götalands län

29 177

15 405

27,8

14,7

Värmlands län

3 989

2 036

24,0

12,3

Örebro län

4 547

2 489

25,2

13,8

Västmanlands län

3 745

1 782

23,1

11,0

Dalarnas län

4 235

2 008

25,5

12,1

Gävleborgs län

4 373

2 058

26,0

12,3

Västernorrlands län

3 584

1 894

24,9

13,2

Jämtlands län

1 531

689

20,0

9,0

Västerbottens län

4 169

2 220

25,4

13,5

Norrbottens län

2 747

1 237

18,2

8,2

Riket

142 450

69 695

22,9

11,2

Källa: Försäkringskassan