Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Hälsa och ohälsa // Sjuk- och aktivitetsersättning

Sjuk- och aktivitetsersättning

Senast uppdaterad 2016-09-22
Förklaring
Aktivitetsersättning beviljas personer i åldrarna 19-29 som har fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år. Sjukersättning beviljas till personer i åldrarna 30-64 som har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga, dvs. för alla överskådlig framtid. Bland personer som får sjukersättning finns dock fortfarande personer som får tidsbegränsad sjukersättning.

Antal personer med sjuk-/aktivitetsersättning efter försäkringskasseområde, december 2015

             

Allmän försäkringskassa

Kvinnor

Män

Totalt

Per 1000 försäkrade kvinnor

Per 1000 försäkrade män

Per 1000 försäkrade totalt

Stockholms län

32 210

25 395

57 605

36,5

30,0

33,3

Uppsala län

6 308

4 426

10 734

44,3

31,9

38,1

Södermanlands län

6 335

4 353

10 688

55,3

38,8

47,1

Östergötlands län

10 308

6 644

16 952

57,4

37,1

47,3

Jönköpings län

7 866

5 543

13 409

56,7

40,1

48,4

Kronobergs län

3 996

2 795

6 791

52,8

36,6

44,6

Kalmar län

5 520

4 033

9 553

56,6

41,6

49,1

Gotlands län

1 345

977

2 322

55,6

41,5

48,6

Blekinge län

3 403

2 383

5 786

54,4

37,8

46,1

Skåne län

27 533

18 756

46 289

52,8

37,5

45,3

Hallands län

5 867

3 995

9 862

46,1

32,2

39,3

Västra Götalands län

35 922

25 546

61 468

54,0

39,2

46,7

Värmlands län

6 209

4 316

10 525

54,8

39,1

47,1

Örebro län

6 412

4 542

10 954

54,1

39,2

46,7

Västmanlands län

5 775

3 989

9 764

53,9

37,7

45,9

Dalarnas län

6 134

4 475

10 609

53,7

39,2

46,5

Gävleborgs län

6 336

4 572

10 908

55,0

40,1

47,6

Västernorrlands län

5 730

3 989

9 719

57,6

40,3

49,0

Jämtlands län

3 149

2 194

5 343

60,9

42,5

51,7

Västerbottens län

6 515

4 445

10 960

61,1

41,4

51,2

Norrbottens län

6 164

4 452

10 616

60,8

42,5

51,5

Riket

201 133

143 912

345 045

50,8

37,1

44,0

Källa: Försäkringskassan

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta