Passagerartrafik med fartyg - Regionfakta
Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Passagerartrafik med fartyg

Passagerartrafik med fartyg

Senast uppdaterad 2011-06-14
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
Utrikes passagerartrafik med fartyg i rikets hamnar 2008. Antal passagerare

Region Antal inresta passagerare Antal utresta passagerare Totalt
Stockholms län 4 888 000 4 915 000 9 803 000
Uppsala län 437 000 445 000 882 000
Blekinge län 243 000 240 000 483 000
Skåne län 7 344 000 7 451 000 14 795 000
Hallands län 90 000 81 000 171 000
Västra Götalands län 1 905 000 1 425 000 3 330 000
Västerbottens län 34 000 33 000 67 000
Totalt 14 941 000 14 590 000 29 531 000

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta