Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Jämställdhet // Befolkningsstruktur kvinnor oc…

Befolkningsstruktur kvinnor och män

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge Norrbottens län har lägre andel barn under 10 år, kvinnor och män 25-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer över 50 år är högre än riksgenomsnittet.

Folkmängd 2016-12-31 i Norrbottens län jämfört med riket

             

 

Ålder

Norrbottens län

Riket

 

Antal

Procent

Procent

 

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

 

0-4

6 130

6 475

2,4

2,6

2,9

3,1

 

5-9

6 173

6 671

2,5

2,7

2,9

3,1

 

10-14

6 272

6 565

2,5

2,6

2,7

2,9

 

15-19

6 188

7 142

2,5

2,9

2,5

2,8

 

20-24

7 194

9 173

2,9

3,7

3,1

3,3

 

25-29

7 506

9 138

3,0

3,6

3,5

3,7

 

30-34

6 236

7 260

2,5

2,9

3,1

3,3

 

35-39

6 167

6 705

2,5

2,7

3,0

3,2

 

40-44

7 183

7 343

2,9

2,9

3,2

3,3

 

45-49

7 862

8 313

3,1

3,3

3,2

3,3

 

50-54

8 304

8 815

3,3

3,5

3,3

3,4

 

55-59

8 089

8 360

3,2

3,3

2,9

2,9

 

60-64

8 171

8 484

3,3

3,4

2,8

2,8

 

65-69

8 457

8 632

3,4

3,4

2,9

2,8

 

70-74

7 586

7 701

3,0

3,1

2,8

2,6

 

75-79

6 060

5 133

2,4

2,0

1,9

1,7

 

80-84

4 539

3 611

1,8

1,4

1,4

1,1

 

85-89

2 926

1 836

1,2

0,7

1,0

0,6

 

90-94

1 190

593

0,5

0,2

0,5

0,2

 

95-99

266

89

0,1

0,0

0,1

0,0

 

100-

23

9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Totalt

122 522

128 048

48,9

51,1

49,8

50,2

 

Källa: Statistiska centralbyrån

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta