Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch - Regionfakta
Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2016 (SNI 2007)

 
                   

Näringsgren

Antal Norrbottens län

Antal Riket

Andel kvinnor Norrbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

 

kvinnor

män

totalt

kvinnor

män

totalt

 

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

926

3 286

4 212

22 423

72 349

94 772

22,0

23,7

 

Tillverkning och utvinning

2 887

12 626

15 513

130 713

418 060

548 773

18,6

23,8

 

Energiförsörjning; miljöverksamhet

330

1 377

1 707

11 971

37 643

49 614

19,3

24,1

 

Byggverksamhet

865

9 976

10 841

30 832

312 829

343 661

8,0

9,0

 

Handel

5 278

5 883

11 161

262 760

318 924

581 684

47,3

45,2

 

Transport och magasinering

1 127

5 221

6 348

48 389

177 926

226 315

17,8

21,4

 

Hotell- och restaurangverksamhet

2 534

1 706

4 240

86 631

81 012

167 643

59,8

51,7

 

Information och kommunikation

853

1 781

2 634

56 996

140 459

197 455

32,4

28,9

 

Finans- och försäkringsverksamhet

952

606

1 558

47 404

46 130

93 534

61,1

50,7

 

Fastighetsverksamhet

688

1 177

1 865

30 543

48 119

78 662

36,9

38,8

 

Företagstjänster

4 989

7 139

12 128

246 566

321 897

568 463

41,1

43,4

 

Offentlig förvaltning och försvar

5 051

5 102

10 153

162 257

120 045

282 302

49,7

57,5

 

Utbildning

9 582

3 156

12 738

384 600

136 463

521 063

75,2

73,8

 

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 786

4 593

23 379

648 048

163 997

812 045

80,4

79,8

 

Kulturella och personliga tjänster

2 734

1 945

4 679

122 775

89 491

212 266

58,4

57,8

 

Näringsgren okänd

828

515

1 343

29 989

20 084

50 073

61,7

59,9

 

Totalt

58 410

66 089

124 499

2 322 897

2 505 428

4 828 325

46,9

48,1

 

Källa: Statistiska centalbyrån

 
                   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta