Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2014-12-16
Förklaring
Fastighetstaxeringsregistret hos SCB har använts för att framställa statistiken. Fastighetstaxeringsregistret innehåller uppgifter från Skatteverket om landets samtliga skattepliktiga fastigheter. Småhus med ett taxeringsvärde under 50 000 kronor ingår inte i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

I Norrbottens län finns enligt fastighetstaxeringsregistret 69 187 småhus för permanentboende och 12 516 fritidshus år 2014. Fritidshusens andel av samtliga småhus i länet är 18,1 procent jämfört med 20,0 procent i hela riket. I Arjeplogs kommun är fritidshusens andel 35,4 procent och i Arvidsjaur kommun endast 7,3 procent.

Antal taxerade småhusenheter 2014

Kommun/Region Helårsbostäder Fritidsbostäder Summa småhus Fritidshusens andel av summa småhus
Arjeplog 922 505 1 427 35,4
Arvidsjaur 1 752 137 1 889 7,3
Boden 6 294 833 7 127 11,7
Gällivare 4 417 494 4 911 10,1
Haparanda 2 298 674 2 972 22,7
Jokkmokk 1 442 352 1 794 19,6
Kalix 5 008 1 008 6 016 16,8
Kiruna 4 633 1 076 5 709 18,8
Luleå 13 109 3 539 16 648 21,3
Pajala 1 971 484 2 455 19,7
Piteå 9 963 2 708 12 671 21,4
Älvsbyn 2 412 256 2 668 9,6
Överkalix 1 029 182 1 211 15,0
Övertorneå 1 421 268 1 689 15,9
Norrbottens län 56 671 12 516 69 187 18,1
Riket 1 692 789 422 655 2 115 444 20,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta