Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2017-05-02
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2015/2016, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 5
Uppsala län 7
Södermanlands län 5
Östergötlands län 6
Jönköpings län 1
Kronobergs län 2
Kalmar län 1
Gotlands län 5
Blekinge län 4
Skåne län 9
Hallands län 5
Västra Götalands län 7
Värmlands län 2
Örebro län 8
Västmanlands län 5
Dalarnas län 4
Gävleborgs län 1
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 1
Norrbottens län 1
Riket 5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta