Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Miljö // Nyregistrerade personbilar per…

Nyregistrerade personbilar per drivmedel

Senast uppdaterad 2016-09-21
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2017.

 

 

                 

Region                              

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin  

Diesel  

El    

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas    

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt  

Stockholms län

38 487

64 522

1 419

4 416

330

1 111

8 072

9

118 366

13,0

Uppsala län

4 736

4 816

105

616

127

95

396

2

10 893

12,3

Södermanlands län

4 200

3 780

109

462

34

139

181

1

8 906

10,4

Östergötlands län

6 563

6 765

160

1 212

54

170

360

5

15 289

12,8

Jönköpings län

6 282

6 705

103

600

77

110

501

0

14 378

9,7

Kronobergs län

3 193

3 421

43

246

15

51

217

3

7 189

8,0

Kalmar län

3 869

3 724

108

338

1

147

182

4

8 373

9,3

Gotlands län

694

489

25

91

0

20

26

1

1 346

12,1

Blekinge län

2 159

1 794

62

193

63

143

73

2

4 489

11,9

Skåne län

22 381

24 688

605

1 773

15

632

1 775

10

51 879

9,3

Hallands län

5 982

4 776

220

503

100

77

248

0

11 906

9,6

Västra Götalands län

32 299

31 252

798

4 697

114

835

2 202

10

72 207

12,0

Värmlands län

3 950

4 223

84

504

4

93

298

1

9 157

10,7

Örebro län

3 824

3 887

81

741

5

122

209

3

8 872

13,1

Västmanlands län

3 568

3 800

60

293

24

101

226

1

8 073

8,7

Dalarnas län

3 320

4 199

62

376

23

7

163

2

8 152

7,8

Gävleborgs län

3 741

4 328

56

448

18

26

208

1

8 826

8,6

Västernorrlands län

2 718

4 590

52

305

63

38

216

0

7 982

8,4

Jämtlands län

966

2 195

64

124

5

18

103

1

3 476

9,1

Västerbottens län

2 707

3 981

90

376

18

17

204

0

7 393

9,5

Norrbottens län

1 917

3 132

53

324

0

18

129

1

5 574

9,4

Riket

157 557

191 068

4 359

18 638

1 090

3 970

15 989

57

392 728

11,2

Källa: Statistiska centralbyrån.     *Från 2014 är laddhybrid en egen kategori.