Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2017-01-20
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2015

                   

Region

Antal sysselsatta totalt

Antal sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag (%)

Kvinnor

Män

Totalt          

Kvinnor

Män    

Totalt  

Kvinnor

Män

Totalt

Stockholms län

575 426

621 532

1 196 958

24 736

69 693

94 429

4,3

11,2

7,9

Uppsala län

75 695

76 717

152 412

933

3 268

4 201

1,2

4,3

2,8

Södermanlands län

56 823

58 028

114 851

684

1 797

2 481

1,2

3,1

2,2

Östergötlands län

96 393

107 495

203 888

1 947

6 732

8 679

2,0

6,3

4,3

Jönköpings län

80 815

92 038

172 853

1 067

3 603

4 670

1,3

3,9

2,7

Kronobergs län

44 716

51 257

95 973

1 016

2 540

3 556

2,3

5,0

3,7

Kalmar län

51 590

56 901

108 491

398

1 262

1 660

0,8

2,2

1,5

Gotlands län

13 353

13 726

27 079

45

260

305

0,3

1,9

1,1

Blekinge län

32 555

36 238

68 793

839

2 147

2 986

2,6

5,9

4,3

Skåne län

280 946

294 876

575 822

5 228

17 274

22 502

1,9

5,9

3,9

Hallands län

67 368

69 272

136 640

572

1 859

2 431

0,8

2,7

1,8

Västra Götalands län

388 658

423 255

811 913

7 850

25 460

33 310

2,0

6,0

4,1

Värmlands län

59 454

63 277

122 731

674

2 468

3 142

1,1

3,9

2,6

Örebro län

64 741

69 552

134 293

926

2 851

3 777

1,4

4,1

2,8

Västmanlands län

55 930

61 866

117 796

591

2 050

2 641

1,1

3,3

2,2

Dalarnas län

62 489

67 904

130 393

356

1 610

1 966

0,6

2,4

1,5

Gävleborgs län

60 704

65 626

126 330

534

1 763

2 297

0,9

2,7

1,8

Västernorrlands län

54 330

60 045

114 375

1 052

3 011

4 063

1,9

5,0

3,6

Jämtlands län

29 835

32 139

61 974

299

967

1 266

1,0

3,0

2,0

Västerbottens län

61 003

67 122

128 125

770

3 020

3 790

1,3

4,5

3,0

Norrbottens län

57 736

65 919

123 655

682

1 977

2 659

1,2

3,0

2,2

Riket

2 270 560

2 454 785

4 725 345

51 202

155 616

206 818

2,3

6,3

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

                   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta