Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2016

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Arjeplog 136 70 206 12,5 1 443 87,5
Arvidsjaur 198 134 332 10,7 2 781 89,3
Boden 721 396 1 117 9,8 10 335 90,2
Gällivare 478 281 759 7,6 9 218 92,4
Haparanda 289 123 412 11,6 3 140 88,4
Jokkmokk 299 106 405 16,6 2 038 83,4
Kalix 607 242 849 12,1 6 184 87,9
Kiruna 527 396 923 6,8 12 562 93,2
Luleå 1 603 1 229 2 832 6,4 41 184 93,6
Pajala 344 109 453 18,4 2 003 81,6
Piteå 1 026 679 1 705 9,2 16 886 90,8
Älvsbyn 236 157 393 11,6 2 991 88,4
Överkalix 168 63 231 15,2 1 291 84,8
Övertorneå 254 86 340 18,6 1 486 81,4
Norrbottens län 6 886 4 071 10 957 8,8 113 542 91,2
Riket 282 639 183 130 465 769 9,6 4 364 545 90,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta