Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Anställda och egna företagare,…

Anställda och egna företagare, kommun

Senast uppdaterad 2017-01-20
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2015

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel egna företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Arjeplog 146 63 209 12,9 1 415 87,1
Arvidsjaur 229 139 368 12,0 2 701 88,0
Boden 764 399 1 163 10,2 10 199 89,8
Gällivare 525 274 799 7,9 9 313 92,1
Haparanda 305 124 429 12,1 3 116 87,9
Jokkmokk 317 106 423 17,5 1 996 82,5
Kalix 617 249 866 12,3 6 165 87,7
Kiruna 553 410 963 7,1 12 618 92,9
Luleå 1 715 1 198 2 913 6,7 40 325 93,3
Pajala 332 114 446 17,8 2 058 82,2
Piteå 1 135 692 1 827 9,9 16 544 90,1
Älvsbyn 243 172 415 12,2 2 995 87,8
Överkalix 183 70 253 16,4 1 290 83,6
Övertorneå 265 83 348 18,9 1 498 81,1
Norrbottens län 7 329 4 093 11 422 9,2 112 233 90,8
Riket 299 205 179 471 478 676 10,1 4 248 912 89,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta