Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2017-12-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2016 (SNI 2007)

 
                   

Näringsgren

Antal Norrbottens län

Antal Riket

Andel kvinnor Norrbottens län (%)

Andel kvinnor riket (%)

 

kvinnor

män

totalt

kvinnor

män

totalt

 

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

926

3 286

4 212

22 423

72 349

94 772

22,0

23,7

 

Tillverkning och utvinning

2 887

12 626

15 513

130 713

418 060

548 773

18,6

23,8

 

Energiförsörjning; miljöverksamhet

330

1 377

1 707

11 971

37 643

49 614

19,3

24,1

 

Byggverksamhet

865

9 976

10 841

30 832

312 829

343 661

8,0

9,0

 

Handel

5 278

5 883

11 161

262 760

318 924

581 684

47,3

45,2

 

Transport och magasinering

1 127

5 221

6 348

48 389

177 926

226 315

17,8

21,4

 

Hotell- och restaurangverksamhet

2 534

1 706

4 240

86 631

81 012

167 643

59,8

51,7

 

Information och kommunikation

853

1 781

2 634

56 996

140 459

197 455

32,4

28,9

 

Finans- och försäkringsverksamhet

952

606

1 558

47 404

46 130

93 534

61,1

50,7

 

Fastighetsverksamhet

688

1 177

1 865

30 543

48 119

78 662

36,9

38,8

 

Företagstjänster

4 989

7 139

12 128

246 566

321 897

568 463

41,1

43,4

 

Offentlig förvaltning och försvar

5 051

5 102

10 153

162 257

120 045

282 302

49,7

57,5

 

Utbildning

9 582

3 156

12 738

384 600

136 463

521 063

75,2

73,8

 

Vård och omsorg; sociala tjänster

18 786

4 593

23 379

648 048

163 997

812 045

80,4

79,8

 

Kulturella och personliga tjänster

2 734

1 945

4 679

122 775

89 491

212 266

58,4

57,8

 

Näringsgren okänd

828

515

1 343

29 989

20 084

50 073

61,7

59,9

 

Totalt

58 410

66 089

124 499

2 322 897

2 505 428

4 828 325

46,9

48,1

 

Källa: Statistiska centalbyrån

 
                   

Förvärvsarbetande per bransch 2007-2016 (SNI 2007). Norrbottens län

   
                       

Näringsgren

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 738

2 831

2 919

3 123

4 396

4 421

4 576

4 432

4 378

4 212

 

Tillverkning och utvinning

17 698

16 938

15 639

16 001

16 643

16 680

16 424

16 341

15 746

15 513

 

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 567

1 418

1 453

1 512

1 563

1 613

1 623

1 744

1 682

1 707

 

Byggverksamhet

9 454

9 817

9 756

10 329

10 854

11 052

10 875

11 063

10 995

10 841

 

Handel

10 698

10 714

10 286

10 649

10 981

11 090

11 136

11 190

11 165

11 161

 

Transport och magasinering

5 928

5 948

5 710

6 089

5 992

6 102

6 273

6 156

6 126

6 348

 

Hotell- och restaurangverksamhet

3 447

3 473

3 274

3 441

3 520

3 688

3 945

4 034

4 196

4 240

 

Information och kommunikation

2 852

2 872

2 778

2 646

2 723

2 876

2 822

2 736

2 675

2 634

 

Finans- och försäkringsverksamhet

1 437

1 500

1 562

1 517

1 479

1 504

1 509

1 565

1 476

1 558

 

Fastighetsverksamhet

1 610

1 637

1 610

1 545

1 608

1 657

1 712

1 694

1 902

1 865

 

Företagstjänster

9 174

10 401

10 126

10 391

11 092

11 550

11 385

11 681

12 005

12 128

 

Offentlig förvaltning och försvar

8 993

8 612

8 377

8 750

8 972

8 878

9 636

9 756

9 906

10 153

 

Utbildning

13 410

12 739

12 130

12 065

12 082

12 283

12 238

12 195

12 289

12 738

 

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 630

21 269

20 711

21 127

21 064

21 465

22 259

22 365

22 864

23 379

 

Kulturella och personliga tjänster

4 765

4 577

4 404

4 446

4 420

4 628

4 792

4 800

4 660

4 679

 

Näringsgren okänd

1 311

1 294

1 186

1 303

1 574

1 588

1 543

1 583

1 590

1 343

 

Totalt

116 713

116 040

111 921

114 934

118 963

121 075

122 748

123 335

123 655

124 499

 

Källa: Statistiska centalbyrån

 

 
                       

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2007-2016 (SNI 2007), Norrbottens län. Index år 2007=100

     
                         

Näringsgren

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

   

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

103

107

114

161

161

167

162

160

154

   

Tillverkning och utvinning

100

96

88

90

94

94

93

92

89

88

   

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

90

93

96

100

103

104

111

107

109

   

Byggverksamhet

100

104

103

109

115

117

115

117

116

115

   

Handel

100

100

96

100

103

104

104

105

104

104

   

Transport och magasinering

100

100

96

103

101

103

106

104

103

107

   

Hotell- och restaurangverksamhet

100

101

95

100

102

107

114

117

122

123

   

Information och kommunikation

100

101

97

93

95

101

99

96

94

92

   

Finans- och försäkringsverksamhet

100

104

109

106

103

105

105

109

103

108

   

Fastighetsverksamhet

100

102

100

96

100

103

106

105

118

116

   

Företagstjänster

100

113

110

113

121

126

124

127

131

132

   

Offentlig förvaltning och försvar

100

96

93

97

100

99

107

108

110

113

   

Utbildning

100

95

90

90

90

92

91

91

92

95

   

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

98

96

98

97

99

103

103

106

108

   

Kulturella och personliga tjänster

100

96

92

93

93

97

101

101

98

98

   

Näringsgren okänd

100

99

90

99

120

121

118

121

121

102

   

Totalt

100

99

96

98

102

104

105

106

106

107

   

Källa: Statistiska centalbyrån

 

   
                         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta