Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2018-03-20
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2016 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Norrbottens län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

114 170

0

1

6

26

31

14

22

Jordbruk, skogsbruk och fiske

2 204

1

1

12

39

29

9

10

Tillverkning och utvinning

14 818

0

0

7

35

36

11

11

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 653

0

  ...  

6

31

30

18

15

Byggverksamhet

10 022

1

0

8

36

43

8

4

Handel

10 425

0

1

9

27

44

11

7

Transport och magasinering

5 902

0

0

10

37

37

10

5

Hotell- och restaurangverksamhet

3 541

3

7

11

21

38

13

8

Information och kommunikation

2 639

1

  ...  

2

12

32

25

29

Finans- och försäkringsverksamhet

1 532

0

  ...  

2

16

39

18

26

Fastighetsverksamhet

1 649

0

1

8

37

27

15

13

Företagstjänster

11 351

1

2

8

23

27

16

24

Offentlig förvaltning och försvar

9 576

0

0

2

14

20

22

42

Utbildning och forskning

12 022

0

0

2

14

13

19

51

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 747

0

1

5

26

28

12

27

Personliga och kulturella tjänster

4 226

1

1

8

23

32

15

21

Okänd verksamhet

863

0

1

6

26

33

14

19

Icke förvärvsarbetande, Totalt

26 133

6

4

16

27

20

17

10

   i reguljär utbildning

6 749

2

6

9

9

20

37

16

   ej i reguljär utbildning

19 384

7

4

19

33

19

9

8

Totalt

140 303

1

2

8

26

29

14

20

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

Folk- skola

Grund- skola

Högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 504 261

1

1

7

20

28

15

27

Jordbruk, skogsbruk och fiske

59 378

2

2

15

30

30

12

9

Tillverkning och utvinning

525 139

1

1

11

28

29

13

16

Energiförsörjning; miljöverksamhet

47 535

0

1

8

25

25

18

23

Byggverksamhet

321 006

2

1

12

31

39

9

6

Handel

542 237

1

1

10

21

40

15

13

Transport och magasinering

216 579

1

2

12

29

34

12

10

Hotell- och restaurangverksamhet

149 379

3

7

12

19

37

14

8

Information och kommunikation

191 816

2

0

3

8

19

25

44

Finans- och försäkringsverksamhet

90 851

1

0

2

10

27

19

41

Fastighetsverksamhet

69 412

1

2

9

25

24

18

21

Företagstjänster

529 978

1

2

7

15

25

18

32

Offentlig förvaltning och försvar

273 572

0

0

3

12

16

22

47

Utbildning och forskning

495 405

1

1

3

12

16

16

52

Vård och omsorg; sociala tjänster

765 355

0

1

5

22

25

14

33

Personliga och kulturella tjänster

192 239

1

2

8

17

29

17

25

Okänd verksamhet

34 380

1

4

11

24

26

15

18

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 223 429

7

8

16

20

18

17

14

   i reguljär utbildning

352 494

3

8

9

9

18

32

19

   ej i reguljär utbildning

870 935

8

7

18

24

19

11

12

Totalt

5 727 690

2

3

9

20

26

16

24

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta