Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2017-01-19
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

De flesta i Norrbottens  län som är sysselsatta i IT-företag arbetar inom konsult- och servicebyråer. Totalt sysselsätter IT-företagen 2 659 personer i Norrbottens län, 2,2 procent av de sysselsatta.

Sysselsatta i IT-företag 2015 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

 

 

0

699

0,0

Arvidsjaur

 

 

 

 

0

1 483

0,0

Boden

1

2

7

2

12

5 299

0,2

Gällivare

0

20

5

0

25

4 465

0,6

Haparanda

0

9

3

0

12

1 818

0,7

Jokkmokk

0

0

1

1

2

1 183

0,2

Kalix

7

2

8

0

17

3 356

0,5

Kiruna

0

6

29

2

37

5 953

0,6

Luleå

24

52

137

324

537

20 187

2,7

Pajala

6

1

1

0

8

1 177

0,7

Piteå

1

9

17

0

27

8 812

0,3

Älvsbyn

0

1

0

0

1

1 708

0,1

Överkalix

0

0

3

0

3

715

0,4

Övertorneå

0

0

1

0

1

881

0,1

Norrbottens län

39

102

212

329

682

57 736

1,2

Riket

8 259

7 592

28 466

6 885

51 202

2 270 560

2,3

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

0

0

1

0

1

925

0,1

Arvidsjaur

0

3

1

7

11

1 586

0,7

Boden

3

18

30

11

62

6 063

1,0

Gällivare

1

19

25

5

50

5 647

0,9

Haparanda

1

17

16

3

37

1 727

2,1

Jokkmokk

0

4

3

0

7

1 236

0,6

Kalix

17

4

24

2

47

3 675

1,3

Kiruna

0

18

99

14

131

7 628

1,7

Luleå

118

182

709

397

1 406

23 051

6,1

Pajala

27

2

3

4

36

1 327

2,7

Piteå

1

55

94

8

158

9 559

1,7

Älvsbyn

0

4

6

8

18

1 702

1,1

Överkalix

0

1

6

0

7

828

0,8

Övertorneå

0

3

3

0

6

965

0,6

Norrbottens län

168

330

1 020

459

1 977

65 919

3,0

Riket

22 917

24 220

93 636

14 843

155 616

2 454 785

6,3

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

0

0

1

0

1

1 624

0,1

Arvidsjaur

0

3

1

7

11

3 069

0,4

Boden

4

20

37

13

74

11 362

0,7

Gällivare

1

39

30

5

75

10 112

0,7

Haparanda

1

26

19

3

49

3 545

1,4

Jokkmokk

0

4

4

1

9

2 419

0,4

Kalix

24

6

32

2

64

7 031

0,9

Kiruna

0

24

128

16

168

13 581

1,2

Luleå

142

234

846

721

1 943

43 238

4,5

Pajala

33

3

4

4

44

2 504

1,8

Piteå

2

64

111

8

185

18 371

1,0

Älvsbyn

0

5

6

8

19

3 410

0,6

Överkalix

0

1

9

0

10

1 543

0,6

Övertorneå

0

3

4

0

7

1 846

0,4

Norrbottens län

207

432

1 232

788

2 659

123 655

2,2

Riket

31 176

31 812

122 102

21 728

206 818

4 725 345

4,4

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta