Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

De flesta i Norrbottens  län som är sysselsatta i IT-företag arbetar inom konsult- och servicebyråer. Totalt sysselsätter IT-företagen 2 534 personer i Norrbottens län, 4,2 procent av de sysselsatta.

Sysselsatta i IT-företag 2016 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

 

 

 

 

 

705

0,0

Arvidsjaur

 

 

 

 

 

1 504

0,0

Boden

2

4

16

4

26

5 339

0,5

Gällivare

0

32

8

0

40

4 481

0,9

Haparanda

0

20

6

0

26

1 823

1,4

Jokkmokk

0

0

2

2

4

1 189

0,3

Kalix

20

2

14

0

36

3 354

1,1

Kiruna

0

10

60

2

72

6 009

1,2

Luleå

46

100

294

576

1 016

20 708

4,9

Pajala

10

0

2

0

12

1 147

1,0

Piteå

2

22

36

2

62

8 879

0,7

Älvsbyn

0

2

0

0

2

1 721

0,1

Överkalix

 

 

 

 

 

708

0,0

Övertorneå

0

0

2

0

2

843

0,2

Norrbottens län

80

192

440

586

1 298

58 410

2,2

Riket

9 334

14 994

66 606

13 738

104 672

2 322 897

4,5

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

0

0

2

0

2

944

0,2

Arvidsjaur

0

8

6

14

28

1 609

1,7

Boden

10

34

50

32

126

6 113

2,1

Gällivare

0

34

58

10

102

5 496

1,9

Haparanda

0

38

28

6

72

1 729

4,2

Jokkmokk

0

8

6

0

14

1 254

1,1

Kalix

46

8

44

6

104

3 679

2,8

Kiruna

2

46

188

18

254

7 476

3,4

Luleå

170

378

1 500

794

2 842

23 308

12,2

Pajala

44

4

4

8

60

1 309

4,6

Piteå

0

106

188

18

312

9 712

3,2

Älvsbyn

0

8

10

18

36

1 663

2,2

Överkalix

0

2

4

0

6

814

0,7

Övertorneå

0

6

6

0

12

983

1,2

Norrbottens län

272

680

2 094

924

3 970

66 089

6,0

Riket

24 182

47 338

215 482

30 366

317 368

2 505 428

12,7

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i IT- branscher

Elektronik-industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Arjeplog

0

0

2

0

2

1 649

0,1

Arvidsjaur

0

8

6

14

28

3 113

0,9

Boden

12

38

66

36

152

11 452

1,3

Gällivare

0

66

66

10

142

9 977

1,4

Haparanda

0

58

34

6

98

3 552

2,8

Jokkmokk

0

8

8

2

18

2 443

0,7

Kalix

66

10

58

6

140

7 033

2,0

Kiruna

2

56

248

20

326

13 485

2,4

Luleå

216

478

1 794

1 370

3 858

44 016

8,8

Pajala

54

4

6

8

72

2 456

2,9

Piteå

2

128

224

20

374

18 591

2,0

Älvsbyn

0

10

10

18

38

3 384

1,1

Överkalix

0

2

4

0

6

1 522

0,4

Övertorneå

0

6

8

0

14

1 826

0,8

Norrbottens län

352

872

2 534

1 510

5 268

124 499

4,2

Riket

33 516

62 332

282 088

44 104

422 040

4 828 325

8,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta