Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2017-01-19
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Av kommunerna i länet har Haparanda och Arjeplog den högsta andelen sysselsatta inom turismberoende branscher.

Sysselsatta i turismberoende branscher 2015

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Arjeplog

60

54

7

2

123

699

17,6

Arvidsjaur

122

66

 

1

189

1 483

12,7

Boden

395

164

6

9

574

5 299

10,8

Gällivare

306

206

7

 

519

4 465

11,6

Haparanda

337

63

 

 

400

1 818

22,0

Jokkmokk

59

61

21

12

153

1 183

12,9

Kalix

248

66

 

 

314

3 356

9,4

Kiruna

436

348

 

7

791

5 953

13,3

Luleå

1 440

776

55

2

2 273

20 187

11,3

Pajala

81

49

 

 

130

1 177

11,0

Piteå

723

309

4

11

1 047

8 812

11,9

Älvsbyn

154

47

 

1

202

1 708

11,8

Överkalix

45

30

 

 

75

715

10,5

Övertorneå

69

25

 

 

94

881

10,7

Norrbottens län

4 475

2 264

100

45

6 884

57 736

11,9

Riket

177 399

80 670

4 778

2 733

265 580

2 270 560

11,7

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Arjeplog

27

47

4

11

89

925

9,6

Arvidsjaur

57

48

 

2

107

1 586

6,7

Boden

199

99

6

10

314

6 063

5,2

Gällivare

129

113

4

4

250

5 647

4,4

Haparanda

193

41

 

 

234

1 727

13,5

Jokkmokk

40

36

11

14

101

1 236

8,2

Kalix

103

58

 

2

163

3 675

4,4

Kiruna

150

285

 

1

436

7 628

5,7

Luleå

638

623

36

4

1 301

23 051

5,6

Pajala

43

28

 

 

71

1 327

5,4

Piteå

286

206

2

20

514

9 559

5,4

Älvsbyn

32

40

 

16

88

1 702

5,2

Överkalix

24

9

 

1

34

828

4,1

Övertorneå

28

11

 

 

39

965

4,0

Norrbottens län

1 949

1 644

63

85

3 741

65 919

5,7

Riket

97 077

77 132

3 152

4 580

181 941

2 454 785

7,4

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Arjeplog

87

101

11

13

212

1 624

13,1

Arvidsjaur

179

114

0

3

296

3 069

9,6

Boden

594

263

12

19

888

11 362

7,8

Gällivare

435

319

11

4

769

10 112

7,6

Haparanda

530

104

0

0

634

3 545

17,9

Jokkmokk

99

97

32

26

254

2 419

10,5

Kalix

351

124

0

2

477

7 031

6,8

Kiruna

586

633

0

8

1 227

13 581

9,0

Luleå

2 078

1 399

91

6

3 574

43 238

8,3

Pajala

124

77

0

0

201

2 504

8,0

Piteå

1 009

515

6

31

1 561

18 371

8,5

Älvsbyn

186

87

0

17

290

3 410

8,5

Överkalix

69

39

0

1

109

1 543

7,1

Övertorneå

97

36

0

0

133

1 846

7,2

Norrbottens län

6 424

3 908

163

130

10 625

123 655

8,6

Riket

274 476

157 802

7 930

7 313

447 521

4 725 345

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret