Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2016

Djurslag Norrbottens län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 5 566 330 883 1,68
Kor, uppfödning av kalvar 932 193 657 0,48
Kvigor, tjurar och stutar 5 268 489 217 1,08
Kalvar, under 1 år 5 082 475 917 1,07
Baggar och tackor 2 775 281 327 0,99
Lamm 2 700 296 847 0,91
Galtar för avel 12 1 481 0,81
Suggor för avel 1 168 138 983 0,84
Slaktsvin >20 kg 9 833 835 323 1,18
Smågrisar <20 kg 1 934 378 499 0,51
Höns 36 187 8 174 310 0,44
Värpkycklingar .. 1 575 281 ..
Slaktkycklingar .. 9 002 683 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* 987 101 247 0,97
Nötkreatur 16 848 1 489 674 1,13
Får 5 475 578 174 0,95
Svin 12 947 1 354 286 0,96
Höns 36 187 18 752 274 0,19

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta