Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Förvärvsarbetande 1993-ff

Förvärvsarbetande 1993-ff

Senast uppdaterad 2017-12-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Antal förvärvsarbetande i nattbefolkningen 1993-2016. Kalix kommun

År Kvinnor 16-24 år Män 16-24 år Ungdomar Kvinnor 25-64 år Män 25-64 år Samtliga 16-64 år
1993 381 309 690 3 340 3 355 7 385
1994 387 339 726 3 298 3 355 7 379
1995 334 324 658 3 288 3 400 7 346
1996 294 273 567 3 249 3 293 7 109
1997 291 299 590 3 178 3 343 7 111
1998 313 319 632 3 269 3 377 7 278
1999 272 296 568 3 201 3 418 7 187
2000 294 325 619 3 193 3 426 7 238
2001 295 327 622 3 226 3 392 7 240
2002 317 395 712 3 207 3 469 7 388
2003 313 335 648 3 185 3 366 7 199
2004 291 326 617 3 210 3 482 7 309
2005 265 337 602 3 130 3 413 7 145
2006 318 398 716 3 217 3 542 7 475
2007 313 405 718 3 284 3 605 7 607
2008 328 374 702 3 199 3 536 7 437
2009 294 335 629 3 059 3 359 7 047
2010 347 366 713 3 015 3 368 7 096
2011 329 424 753 2 988 3 410 7 151
2012 348 440 788 3 009 3 392 7 189
2013 361 413 774 2 941 3 376 7 091
2014 326 420 746 2 951 3 343 7 040
2015 351 444 795 2 949 3 315 7 059
2016 379 425 804 2 955 3 347 7 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta