Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Kommunens 15 största arbetsgiv…

Kommunens 15 största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2015-03-24
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.
PDF
Diagram nuläge

Största arbetsgivare i Kalix kommun 2014

       

Rang- ordning

Arbetsgivare

Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen

Antal anställda

1.

KALIX KOMMUN

27,5

1 625

2.

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

9,7

575

3.

BILLERUDKORSNÄS SWEDEN AB

8,0

475

4.

PARTBYGGEN I KALIX AB

4,6

275

5.

SAMHALL AKTIEBOLAG

2,1

125

6.

HUMANA ASSISTANS AB

2,1

125

7.

KALIX TELE 24 AKTIEBOLAG

2,1

125

8.

SVEASKOG FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAG

2,1

125

9.

COOP NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING

1,3

75

10.

BYGGMÄSTARE S.A. ENGLUND AKTIEBOLAG

1,3

75

11.

SETRA TRÄVAROR AB

1,3

75

12.

ANVA COMPONENTS AKTIEBOLAG

1,3

75

13.

MEDHELP AB

1,3

75

14.

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

0,6

35

15.

KALIX PASTORAT

0,6

35

 

 

 

 

Totalt antal anställda för de 15 största i kommunen

3 895

 

Andel av antal anställda i kommunen

65,8

 

Källa: Statistiska Centralbyråns Företagsregister

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta