Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Arbete // Kommunens 15 största arbetsgiv…

Kommunens 15 största arbetsgivare

Senast uppdaterad 2018-02-07
Förklaring

Utdrag från SCB:s Företagsregister som är ett register över företag och arbetsställen i Sverige. En person räknas endast en gång även om personen har flera arbetsgivare. Antalet anställda är avrundat.
Som anställd räknas:

  • Personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare)
  • Personer som för närvarande är anställda och ej har högre inkomst från något annat arbete
  • Utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp
  • Vikarie som är anställd längre tid än 3 månader.
PDF
Diagram nuläge

Största arbetsgivare i Kalix kommun 2017

     

Arbetsgivare

Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen

Antal anställda

KALIX KOMMUN

29,7

1 725

NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

9,0

525

BILLERUDKORSNÄS SWEDEN AB

6,5

375

PARTBYGGEN I KALIX AB

5,6

325

HUMANA ASSISTANS AB

2,2

125

KALIX TELE 24 AKTIEBOLAG

2,2

125

BYGGMÄSTARE S.A. ENGLUND AKTIEBOLAG

2,2

125

SAMHALL AKTIEBOLAG

1,3

75

SETRA TRÄVAROR AB

1,3

75

COOP NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING

1,3

75

ANVA COMPONENTS AKTIEBOLAG

1,3

75

EMRIC OPERATIONS AB

1,3

75

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

1,3

75

FÖRSÄKRINGSKASSAN

1,3

75

MEDHELP AB

1,3

75

 

 

 

Totalt antal anställda för de 15 största i kommunen

3 925

 

Andel av antal anställda i kommunen

67,6

 

Källa: Statistiska Centralbyråns Företagsregister

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta