Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Befolkning och hushåll // Inrikes flyttningar

Inrikes flyttningar

Senast uppdaterad 2018-02-22
Förklaring
En flyttning måste ske mellan olika fastigheter för att räknas som flyttning i statistiken.
Inrikes flyttningar under 2017. Kalix kommun

Kvinnor Män Totalt
Inrikes inflyttade 247 266 513
Inrikes utflyttade 344 341 685
Flyttningsnetto -97 -75 -172

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta