Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Befolkning och hushåll // Inrikes flyttningar

Inrikes flyttningar

Senast uppdaterad 2016-09-23
Förklaring
En flyttning måste ske mellan olika fastigheter för att räknas som flyttning i statistiken.
Inrikes flyttningar under 2016. Kalix kommun

Kvinnor Män Totalt
Inrikes inflyttade 234 250 484
Inrikes utflyttade 282 278 560
Flyttningsnetto -48 -28 -76

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta