Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Miljö // Naturskyddade områden

Naturskyddade områden

Senast uppdaterad 2018-05-28
Förklaring
Statistiken över skyddad natur tas fram i samarbete mellan Naturvårdsverket och SCB. Källa för statistiken är Naturvårdsverkets centrala datorbaserade register över skyddade områden. Sedan 2007 avgränsas statistiken till de skyddsformer som ger ett skydd i enlighet med sjunde kapitlet miljöbalken och förordningen om områdesskydd. Riksintressen enligt miljöbalkens tredje kapitel samt naturvårdsavtal enligt jordabalken ingår inte.

Skyddad natur per kommun 2017-12-31. Antal och hektar.

Områden som sträcker sig över kommungräns redovisas under samtliga berörda kommuner.

                 

Kommun/Region

Antal

 

National-parker

Natur-reservat

Naturvårds-områden

Djur- och växtskydds- område

Skogligt biotopskydds- område

Övrigt biotopskydds- område

Alla

 

Kalix

 

27

 

 

38

 

65

 

Norrbottens län

8

388

1

49

519

 

965

 

Riket

29

4 737

89

1 535

7 956

108

14 346

 
                 

Kommun/Region

Total areal

 

National-parker

Natur-reservat

Naturvårds-områden

Djur- och växtskydds- område

Skogligt biotopskydds- område

Övrigt biotopskydds- område

Alla

 

Kalix

 

15 498

 

 

162

 

15 660

 

Norrbottens län

610 833

1 955 383

610

52 005

2 571

 

2 618 831

 

Riket

741 365

4 729 954

109 761

103 211

28 598

280

5 713 169

 
                 

Kommun/Region

Landareal

Procent av regionens landareal

National-parker

Natur-reservat      

Naturvårds-områden

Djur- och växtskydds- område

Skogligt biotopskydds- område

Övrigt biotopskydds- område

Alla

Kalix

 

3 065

 

 

161

 

3 226

1,8

Norrbottens län

549 974

1 810 226

593

46 580

2 567

 

1 859 966

24,3

Riket

633 159

3 888 516

73 508

61 815

28 535

255

4 052 629

11,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Naturvårdsverket