Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Miljö // Naturskyddade områden

Naturskyddade områden

Senast uppdaterad 2017-05-30
Förklaring
Statistiken över skyddad natur tas fram i samarbete mellan Naturvårdsverket och SCB. Källa för statistiken är Naturvårdsverkets centrala datorbaserade register över skyddade områden. Sedan 2007 avgränsas statistiken till de skyddsformer som ger ett skydd i enlighet med sjunde kapitlet miljöbalken och förordningen om områdesskydd. Riksintressen enligt miljöbalkens tredje kapitel samt naturvårdsavtal enligt jordabalken ingår inte.
PDF
Diagram nuläge

Skyddad natur per kommun 2016-12-31. Antal och hektar.

Områden som sträcker sig över kommungräns redovisas under samtliga berörda kommuner.

                 

Kommun/Region

Antal

 

National-parker

Natur-reservat

Naturvårds-områden

Djur- och växtskydds- område

Skogligt biotopskydds- område

Övrigt biotopskydds- område

Alla

 

Kalix

..

27

..

 

37

..

64

 

Norrbottens län

8

381

1

49

504

0

943

 

Riket

29

4 507

88

1 539

7 743

107

13 906

 
                 

Kommun/Region

Total areal

 

National-parker

Natur-reservat

Naturvårds-områden

Djur- och växtskydds- område

Skogligt biotopskydds- område

Övrigt biotopskydds- område

Alla

 

Kalix

..

15 498

..

 

153

..

15 651

 

Norrbottens län

610 833

1 953 588

610

52 005

2 463

 

2 617 036

 

Riket

739 450

4 638 018

108 364

102 817

27 447

277

5 616 373

 
                 

Kommun/Region

Landareal

Procent av regionens landareal

National-parker

Natur-reservat

Naturvårds-områden

Djur- och växtskydds- område

Skogligt biotopskydds- område

Övrigt biotopskydds- område

Alla

Kalix

..

3 064

..

 

153

..

3 217

1,8

Norrbottens län

549 974

1 808 504

593

46 580

2 459

0

2 408 110

24,3

Riket

631 315

3 804 891

72 634

61 480

27 386

252

4 597 958

11,1

Källa: Statistiska Centralbyrån och Naturvårdsverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta