Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2017-01-23
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i IT-företag 2015

Kommun/Region Sysselsatta inom IT-bransch Förvärvs-arbetande totalt Andel i IT-företag
Arjeplog 1 1 624 0,1
Arvidsjaur 11 3 069 0,4
Boden 74 11 362 0,7
Gällivare 75 10 112 0,7
Haparanda 49 3 545 1,4
Jokkmokk 9 2 419 0,4
Kalix 64 7 031 0,9
Kiruna 168 13 581 1,2
Luleå 1 943 43 238 4,5
Pajala 44 2 504 1,8
Piteå 185 18 371 1,0
Älvsbyn 19 3 410 0,6
Överkalix 10 1 543 0,6
Övertorneå 7 1 846 0,4
Norrbottens län 2 659 123 655 2,2
Riket 206 818 4 725 345 4,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta