Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge
Sysselsatta i IT-företag 2016

Kommun/Region Sysselsatta inom IT-bransch Förvärvs-arbetande totalt Andel i IT-företag
Arjeplog 2 1 649 0,1
Arvidsjaur 28 3 113 0,9
Boden 152 11 452 1,3
Gällivare 142 9 977 1,4
Haparanda 98 3 552 2,8
Jokkmokk 18 2 443 0,7
Kalix 140 7 033 2,0
Kiruna 326 13 485 2,4
Luleå 3 858 44 016 8,8
Pajala 72 2 456 2,9
Piteå 374 18 591 2,0
Älvsbyn 38 3 384 1,1
Överkalix 6 1 522 0,4
Övertorneå 14 1 826 0,8
Norrbottens län 5 268 124 499 4,2
Riket 422 040 4 828 325 8,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta