Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Arbetsställen efter storlekskl…

Arbetsställen efter storleksklass

Senast uppdaterad 2017-12-15
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2017 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt    

Kalix kommun

1 959

401

105

20

2 485

Norrbottens län

26 759

7 263

1 896

392

36 310

Riket

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0

1-9

10-49

50-

Totalt

Kalix kommun

78,8

16,1

4,2

0,8

100

Norrbottens län

73,7

20,0

5,2

1,1

100

Riket

68,5

25,0

5,3

1,2

100

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta