Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2018-03-28
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.

Företagskonkurser 1997-2017

             

År

Antal

Index 1997=100

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

1997

11

289

10 436

100

100

100

1998

12

196

8 799

109

68

84

1999

8

205

6 645

73

71

64

2000

13

171

6 733

118

59

65

2001

16

233

7 433

145

81

71

2002

16

218

7 930

145

75

76

2003

15

195

8 237

136

67

79

2004

16

161

7 649

145

56

73

2005

6

128

6 784

55

44

65

2006

6

141

6 160

55

49

59

2007

2

129

5 791

18

45

55

2008

3

118

6 298

27

41

60

2009

12

156

7 638

109

54

73

2010

11

142

7 274

100

49

70

2011

9

150

6 958

82

52

67

2012

7

140

7 471

64

48

72

2013

12

122

7 701

109

42

74

2014

12

135

7 154

109

47

69

2015

9

139

6 426

82

48

62

2016

7

137

6 019

64

47

58

2017

10

138

6 394

91

48

61

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta