Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Företagskonkurser

Företagskonkurser

Senast uppdaterad 2016-09-21
Förklaring
Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten. Dessa annonseras enligt lag i Post- och Inrikes tidningar (PoI). I annonsen finns organisations-/personnummer angivet. Detta nummer används för ingång i SCB:s företagsdatabas, FDB, varifrån kompletterande uppgifter om konkursföretagen hämtas. Uppgifterna avser län, kommun, branschkod SNI, antal anställda, företagsform och registreringsår. Institutet för tillväxtpolitiska studier, Tillväxtanalys är statistikansvarig myndighet för området Konkurser och offentliga ackord.

Företagskonkurser 1990-2015

             

År

Antal

Index 1990=100

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

Kalix kommun

Norrbottens län

Riket

1990

16

218

9 884

100

100

100

1991

29

439

17 378

181

201

176

1992

27

510

21 219

169

234

215

1993

23

442

18 731

144

203

190

1994

18

296

14 611

113

136

148

1995

16

266

11 624

100

122

118

1996

15

273

11 315

94

125

114

1997

11

289

10 436

69

133

106

1998

12

196

8 799

75

90

89

1999

8

205

6 645

50

94

67

2000

13

171

6 733

81

78

68

2001

16

233

7 433

100

107

75

2002

16

218

7 930

100

100

80

2003

15

195

8 237

94

89

83

2004

16

161

7 649

100

74

77

2005

6

128

6 784

38

59

69

2006

6

141

6 160

38

65

62

2007

2

129

5 791

13

59

59

2008

3

118

6 298

19

54

64

2009

12

156

7 638

75

72

77

2010

11

142

7 274

69

65

74

2011

9

150

6 958

56

69

70

2012

7

140

7 471

44

64

76

2013

12

122

7 701

75

56

78

2014

12

135

7 154

75

62

72

2015

9

139

6 426

56

64

65

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta