Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2018-01-23
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Av kommunerna i länet har Haparanda och Arjeplog den högsta andelen sysselsatta inom turismberoende branscher.

Sysselsatta i turismberoende branscher 2016

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Arjeplog

56

47

7

3

113

705

16,0

Arvidsjaur

119

77

 

1

197

1 504

13,1

Boden

385

173

7

14

579

5 339

10,8

Gällivare

314

202

4

 

520

4 481

11,6

Haparanda

329

64

 

 

393

1 823

21,6

Jokkmokk

63

61

16

10

150

1 189

12,6

Kalix

237

68

 

 

305

3 354

9,1

Kiruna

436

388

 

3

827

6 009

13,8

Luleå

1 461

784

54

2

2 301

20 708

11,1

Pajala

89

46

 

 

135

1 147

11,8

Piteå

710

279

5

5

999

8 879

11,3

Älvsbyn

157

42

 

2

201

1 721

11,7

Överkalix

44

33

 

 

77

708

10,9

Övertorneå

62

15

 

 

77

843

9,1

Norrbottens län

4 462

2 279

93

40

6 874

58 410

11,8

Riket

180 281

82 111

4 881

3 021

270 294

2 322 897

11,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Arjeplog

28

49

4

12

93

944

9,9

Arvidsjaur

51

45

 

1

97

1 609

6,0

Boden

200

95

4

19

318

6 113

5,2

Gällivare

123

105

3

4

235

5 496

4,3

Haparanda

195

49

 

 

244

1 729

14,1

Jokkmokk

45

47

10

16

118

1 254

9,4

Kalix

119

58

 

 

177

3 679

4,8

Kiruna

140

262

 

1

403

7 476

5,4

Luleå

642

642

32

7

1 323

23 308

5,7

Pajala

40

35

 

 

75

1 309

5,7

Piteå

282

216

2

16

516

9 712

5,3

Älvsbyn

39

31

 

22

92

1 663

5,5

Överkalix

29

9

 

1

39

814

4,8

Övertorneå

33

14

 

1

48

983

4,9

Norrbottens län

1 966

1 657

55

100

3 778

66 089

5,7

Riket

99 613

79 341

3 168

4 767

186 889

2 505 428

7,5

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detalj- handel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Arjeplog

84

96

11

15

206

1 649

12,5

Arvidsjaur

170

122

0

2

294

3 113

9,4

Boden

585

268

11

33

897

11 452

7,8

Gällivare

437

307

7

4

755

9 977

7,6

Haparanda

524

113

0

0

637

3 552

17,9

Jokkmokk

108

108

26

26

268

2 443

11,0

Kalix

356

126

0

0

482

7 033

6,9

Kiruna

576

650

0

4

1 230

13 485

9,1

Luleå

2 103

1 426

86

9

3 624

44 016

8,2

Pajala

129

81

0

0

210

2 456

8,6

Piteå

992

495

7

21

1 515

18 591

8,1

Älvsbyn

196

73

0

24

293

3 384

8,7

Överkalix

73

42

0

1

116

1 522

7,6

Övertorneå

95

29

0

1

125

1 826

6,8

Norrbottens län

6 428

3 936

148

140

10 652

124 499

8,6

Riket

279 894

161 452

8 049

7 788

457 183

4 828 325

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret