Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Näringsliv // Detaljhandelsindex

Detaljhandelsindex

Senast uppdaterad 2017-09-05
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2017, miljoner konor inkl. moms

             

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Arjeplog

152

48

200

158

55

109

Arvidsjaur

229

139

368

104

69

87

Boden

882

541

1 423

92

62

77

Gällivare

597

488

1 085

98

88

93

Haparanda

894

1 135

2 029

267

371

316

Jokkmokk

189

29

218

109

19

66

Kalix

514

210

724

93

42

68

Kiruna

971

621

1 592

123

86

105

Luleå

2 891

2 875

5 766

109

119

114

Pajala

253

39

292

121

20

73

Piteå

1 332

1 118

2 450

92

85

89

Älvsbyn

265

80

345

94

31

64

Överkalix

142

44

186

123

41

84

Övertorneå

177

75

252

116

54

86

Norrbottens län

9 488

7 442

16 930

110

95

103

Riket

346 137

316 090

662 227

100

100

100

Källa: Handelns utredningsinstitut.

   

 

           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta