Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Politik // Kommunfullmäktige efter parti …

Kommunfullmäktige efter parti och kön

Senast uppdaterad 2018-10-03
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

Antal kommunfullmäktigeledamöter 2018 efter parti och kön. Kalix kommun

Parti Kvinnor Män Totalt
Moderaterna 5 4 9
Centerpartiet 1 2 3
Liberalerna (fd Folkpartiet) 1 1 2
Kristdemokraterna
Arbetarepart. socialdemokraterna 8 9 17
Vänsterpartiet 2 1 3
Miljöpartiet de gröna 1 1 2
Sverigedemokraterna 3 3
Kalixpartiet 1 1
Framtid i Kalix 1 1
Samtliga partier 21 20 41
Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta