Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Politik // Kommunfullmäktige efter parti …

Kommunfullmäktige efter parti och kön

Senast uppdaterad 2011-10-13
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge
Antal kommunfullmäktigeledamöter 2014 efter parti och kön. Kalix kommun

Parti Kvinnor Män Totalt
Moderata samlingspartiet 4 3 7
Centerpartiet 1 2 3
Folkpartiet liberalerna 1 1 2
Kristdemokraterna 0 0 0
Arbetarepart. socialdemokraterna 10 9 19
Vänsterpartiet 1 1 2
Miljöpartiet de gröna 2 2 4
Sverigedemokraterna 1 1 2
Kalixpartiet 0 1 1
Framtid i Kalix 0 1 1
Samtliga partier 20 21 41
Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta