Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Regional ekonomi // Bruttoregionprodukt per invåna…

Bruttoregionprodukt per invånare

Senast uppdaterad 2016-12-22
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 406 000 kronor i genomsnitt för riket 2014. Detta värde har erhållit index 100. Av länets kommuner har Jokkmokk index 178 och Luleå 106. Länets lägsta värde har Övertorneå kommun med 52.

Bruttoregionprodukt per invånare 2014

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Arjeplog 368 91
Arvidsjaur 254 63
Boden 264 65
Gällivare 646 159
Haparanda 223 55
Jokkmokk 723 178
Kalix 297 73
Kiruna 713 176
Luleå 432 106
Pajala 189 47
Piteå 335 83
Älvsbyn 259 64
Överkalix 256 63
Övertorneå 213 52
Norrbottens län 404 100
Riket 406 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta