Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Regional ekonomi // Bruttoregionprodukt per invåna…

Bruttoregionprodukt per invånare

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukten (BRP) per invånare var 429 000 kronor i genomsnitt för riket 2015. Detta värde har erhållit index 100. Av länets kommuner har Jokkmokk index 151 och Luleå 101. Länets lägsta värde har Haparanda kommun med 53.

Bruttoregionprodukt per invånare 2015

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Arjeplog 409 95
Arvidsjaur 264 62
Boden 269 63
Gällivare 601 140
Haparanda 229 53
Jokkmokk 649 151
Kalix 320 75
Kiruna 634 148
Luleå 433 101
Pajala 274 64
Piteå 365 85
Älvsbyn 295 69
Överkalix 272 63
Övertorneå 230 54
Norrbottens län 404 94
Riket 429 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta