Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Regional ekonomi // Bruttoregionprodukt per syssel…

Bruttoregionprodukt per sysselsatt

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt, tusental kronor per sysselsatt 2015

Kommun/Region Tusental kronor Index, Riket=100
Arjeplog 912 104
Arvidsjaur 684 78
Boden 709 81
Gällivare 1 410 161
Haparanda 1 093 125
Jokkmokk 723 83
Kalix 1 735 199
Kiruna 802 92
Luleå 1 066 122
Pajala 747 85
Piteå 713 82
Älvsbyn 852 97
Överkalix 874 100
Övertorneå 778 89
Norrbottens län 842 96
Riket 874 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta