Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Regional ekonomi // Bruttoregionprodukt per syssel…

Bruttoregionprodukt per sysselsatt

Senast uppdaterad 2016-12-22
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt, tusental kronor per sysselsatt 2014

Kommun/Region Tusental kronor Index, Riket=100
Arjeplog 902 108
Arvidsjaur 658 79
Boden 687 83
Gällivare 1 231 148
Haparanda 664 80
Jokkmokk 2 158 259
Kalix 736 88
Kiruna 1 166 140
Luleå 751 90
Pajala 398 48
Piteå 775 93
Älvsbyn 705 85
Överkalix 626 75
Övertorneå 668 80
Norrbottens län 840 101
Riket 832 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta