Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2018-04-19
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2017

             

Kalix kommun      

Antal

Andelar (%)

Kvinnor      

Män              

Totalt        

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

320

481

801

8,8

11,9

10,4

Gymnasium högst 2 år

1 047

1 617

2 664

28,8

40,1

34,7

Gymnasium 3 år

854

1 110

1 964

23,5

27,5

25,6

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

496

436

932

13,7

10,8

12,2

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

862

339

1 201

23,7

8,4

15,7

Forskarutbildning

15

15

30

0,4

0,4

0,4

Uppgift saknas

38

39

77

1,0

1,0

1,0

Samtliga (hela befolkningen)

3 632

4 037

7 669

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

250 864

351 868

602 732

9,9

13,4

11,7

Gymnasium högst 2 år

474 458

612 265

1 086 723

18,7

23,3

21,1

Gymnasium 3 år

541 644

622 419

1 164 063

21,4

23,7

22,6

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

401 168

397 392

798 560

15,8

15,1

15,5

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

792 000

535 541

1 327 541

31,3

20,4

25,7

Forskarutbildning

28 599

38 459

67 058

1,1

1,5

1,3

Uppgift saknas

44 242

66 743

110 985

1,7

2,5

2,2

Samtliga (hela befolkningen)

2 532 975

2 624 687

5 157 662

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta