Kalix kommun
Norrbottens län
Kalix
Kalix // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2017-04-24
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2016

             

Kalix kommun

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Folk-/grundskola

336

498

834

9,2

12,3

10,8

Gymnasium högst 2 år

1 113

1 686

2 799

30,5

41,6

36,3

Gymnasium 3 år

811

1 032

1 843

22,2

25,4

23,9

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

492

450

942

13,5

11,1

12,2

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

853

336

1 189

23,3

8,3

15,4

Forskarutbildning

15

15

30

0,4

0,4

0,4

Uppgift saknas

35

40

75

1,0

1,0

1,0

Samtliga (hela befolkningen)

3 655

4 057

7 712

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Folk-/grundskola

253 970

356 013

609 983

10,2

13,8

12,0

Gymnasium högst 2 år

490 563

623 795

1 114 358

19,6

24,1

21,9

Gymnasium 3 år

526 019

597 775

1 123 794

21,0

23,1

22,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

393 923

389 366

783 289

15,8

15,0

15,4

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

767 777

522 749

1 290 526

30,7

20,2

25,4

Forskarutbildning

27 490

37 715

65 205

1,1

1,5

1,3

Uppgift saknas

40 125

60 231

100 356

1,6

2,3

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

2 499 867

2 587 644

5 087 511

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta