Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Näringsliv // Anställda och egna företagare

Anställda och egna företagare

Senast uppdaterad 2020-02-13
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2018

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Arjeplog 139 75 214 13,3 1 398 86,7
Arvidsjaur 203 132 335 11,0 2 704 89,0
Boden 686 397 1 083 9,5 10 291 90,5
Gällivare 452 313 765 7,8 9 022 92,2
Haparanda 283 116 399 11,3 3 140 88,7
Jokkmokk 297 108 405 16,8 2 011 83,2
Kalix 570 239 809 11,2 6 385 88,8
Kiruna 579 387 966 7,2 12 364 92,8
Luleå 1 591 1 277 2 868 6,5 41 552 93,5
Pajala 343 112 455 18,2 2 041 81,8
Piteå 1 038 687 1 725 9,1 17 249 90,9
Älvsbyn 219 154 373 11,2 2 966 88,8
Överkalix 159 69 228 15,9 1 208 84,1
Övertorneå 262 87 349 19,3 1 455 80,7
Norrbottens län 6 821 4 153 10 974 8,8 113 786 91,2
Riket 267 249 192 810 460 059 9,2 4 513 688 90,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta