Piteå kommun
Norrbottens län
Piteå
Piteå // Näringsliv // Anställda och egna företagare

Anställda och egna företagare

Senast uppdaterad 2018-01-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Företagare.
Endast personer som deklarerar inkomst av aktiv näringsverksamhet redovisas som förvärvsarbetande i RAMS. För att betraktas som aktiv skall den skattskyldige ha ägnat sig åt verksamheten i en omfattning som motsvarar minst en tredjedel (500 timmar) av en anställning på heltid.

Sysselsatta i regionen fördelade på företagare och anställda 2017

Kommun/Region Egna företagare Företagare i eget AB Summa företagare Andel företagare (%) Anställda Andel anställda (%)
Arjeplog 146 75 221 12,0 1 625 88,0
Arvidsjaur 219 129 348 10,1 3 109 89,9
Boden 739 403 1 142 9,1 11 407 90,9
Gällivare 480 301 781 7,4 9 827 92,6
Haparanda 296 123 419 10,5 3 555 89,5
Jokkmokk 305 109 414 14,5 2 441 85,5
Kalix 614 244 858 10,6 7 210 89,4
Kiruna 557 384 941 6,6 13 330 93,4
Luleå 1 659 1 236 2 895 6,2 43 944 93,8
Pajala 372 118 490 16,8 2 426 83,2
Piteå 1 095 671 1 766 8,6 18 748 91,4
Älvsbyn 256 157 413 10,9 3 392 89,1
Överkalix 173 67 240 14,1 1 463 85,9
Övertorneå 263 82 345 16,2 1 788 83,8
Norrbottens län 7 174 4 099 11 273 8,3 124 265 91,7
Riket 283 492 188 822 472 314 9,6 4 444 494 90,4

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta