Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Politik // Valresultat landstingsvalet

Valresultat landstingsvalet

Senast uppdaterad 2010-10-07
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

I Norrbotten landstingsfullmäktige har det socialdemokratiska partiet 37 procent av antalet ledamöter efter 2014 års val.

Procent och mandatfördelning landstingsfullmäktigevalen 2014, Norrbottens läns landsting.

Parti Röstetal Procent Mandat
Moderaterna 14 473 8,8 6
Centerpartiet 8 940 5,4 4
Folkpartiet liberalerna 5 689 3,4 3
Kristdemokraterna 3 910 2,4
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 60 841 36,9 27
Vänsterpartiet 12 306 7,5 6
Miljöpartiet de gröna 7 216 4,4 3
Sverigedemokraterna 7 741 4,7 3
Feministiskt initiativ 202 0,1
Norrbottens Sjukvårdsparti 41 702 25,3 19
Övriga partier 1 997 1,2
Samtliga partier 165 017 100 71
Summa giltiga röster 165 017
Ogiltiga röster blanka 2 249
Ogiltiga röster övriga 74
Summa avgivna röster 167 340
Röstberättigade 202 137
Valdeltagande 82,8
Källa: Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta