Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2016-12-21
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2014. Miljoner kronor, löpande priser

   
         

 

Norrbottens län

Riket

   

Varuproducenter

34 789

944 465

   

Tjänsteproducenter

31 413

1 779 879

   

Offentlig förvaltning

23 774

762 537

   

Ej branschfördelat

10 934

449 959

   

Summa

89 976

3 936 840

   
         

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2014. Procent

   
         

 

Norrbottens län

Riket

   

Varuproducenter

38,7

24,0

   

Tjänsteproducenter

34,9

45,2

   

Offentlig förvaltning

26,4

19,4

   

Ej branschfördelat

12,2

11,4

   

Summa

100

100

   

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta