Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Miljoner kronor, löpande priser

   
         

 

Norrbottens län

Riket

   

Varuproducenter

33 391

961 117

   

Tjänsteproducenter

32 366

1 962 283

   

Offentlig förvaltning

24 444

795 511

   

Ej branschfördelat

10 800

480 103

   

Summa

101 001

4 199 860

   
         

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2015. Procent

   
         

 

Norrbottens län

Riket

   

Varuproducenter

33,1

22,9

   

Tjänsteproducenter

32,0

46,7

   

Offentlig förvaltning

24,2

18,9

   

Ej branschfördelat

10,7

11,4

   

Summa

100

100

   

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta