Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 12 156
Arvidsjaur 4 675
Boden 5 412
Gällivare 8 495
Haparanda 3 347
Jokkmokk 9 666
Kalix 5 417
Kiruna 3 421
Luleå 4 868
Pajala 8 960
Piteå 2 534
Älvsbyn 1 565
Överkalix 8 878
Övertorneå 6 461
Norrbottens län 6 132
Riket 2 985
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2007-2017. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arjeplog 10 667 8 707 9 234 9 774 9 615 9 618 9 880 10 628 10 992 11 624 12 156
Arvidsjaur 3 624 4 908 5 556 6 128 3 945 4 250 4 023 4 717 4 148 4 336 4 675
Boden 5 201 5 218 4 430 4 254 4 663 4 780 4 401 4 884 5 222 5 404 5 412
Gällivare 6 705 6 155 5 961 6 210 6 490 6 702 7 395 7 684 7 732 7 906 8 495
Haparanda 2 998 3 113 2 634 3 014 2 407 2 976 3 203 3 129 3 075 3 480 3 347
Jokkmokk 7 731 8 029 8 645 8 650 9 369 8 524 8 789 9 188 9 171 11 067 9 666
Kalix 4 133 4 096 4 387 4 700 4 697 4 917 4 722 5 036 5 396 5 162 5 417
Kiruna 1 493 2 572 2 870 2 981 2 934 1 510 1 999 2 917 2 825 3 313 3 421
Luleå 5 335 5 315 5 356 5 322 5 239 5 748 5 012 4 461 4 749 5 271 4 868
Pajala 7 406 8 309 8 279 9 003 8 441 7 315 7 066 7 738 7 466 8 382 8 960
Piteå 3 553 2 910 3 034 3 211 3 501 3 336 3 278 3 532 3 293 2 338 2 534
Älvsbyn 4 673 4 825 3 128 2 475 2 065 1 429 1 775 1 966 1 788 1 492 1 565
Överkalix 5 171 5 596 5 757 5 545 6 431 6 034 6 210 6 406 6 827 7 562 8 878
Övertorneå 6 587 6 415 6 124 6 040 5 496 5 826 6 047 5 684 5 835 6 292 6 461
Norrbottens län 5 377 5 441 5 385 5 522 5 378 5 212 5 271 5 569 5 608 5 974 6 132
Riket 3 190 3 221 3 173 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arjeplog 100 82 87 92 90 90 93 100 103 109 114
Arvidsjaur 100 135 153 169 109 117 111 130 114 120 129
Boden 100 100 85 82 90 92 85 94 100 104 104
Gällivare 100 92 89 93 97 100 110 115 115 118 127
Haparanda 100 104 88 101 80 99 107 104 103 116 112
Jokkmokk 100 104 112 112 121 110 114 119 119 143 125
Kalix 100 99 106 114 114 119 114 122 131 125 131
Kiruna 100 172 192 200 197 101 134 195 189 222 229
Luleå 100 100 100 100 98 108 94 84 89 99 91
Pajala 100 112 112 122 114 99 95 104 101 113 121
Piteå 100 82 85 90 99 94 92 99 93 66 71
Älvsbyn 100 103 67 53 44 31 38 42 38 32 33
Överkalix 100 108 111 107 124 117 120 124 132 146 172
Övertorneå 100 97 93 92 83 88 92 86 89 96 98
Norrbottens län 100 101 100 103 100 97 98 104 104 111 114
Riket 100 101 99 102 99 91 93 93 93 95 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta