Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2017

Kommun/Region Kronor per invånare
Arjeplog 4 632
Arvidsjaur 4 746
Boden 4 458
Gällivare 2 445
Haparanda 4 681
Jokkmokk 3 838
Kalix 4 045
Kiruna 2 703
Luleå 3 711
Pajala 3 046
Piteå 3 378
Älvsbyn 4 552
Överkalix 1 710
Övertorneå 2 900
Norrbottens län 3 632
Riket 4 049
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2007-2017. Kronor per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arjeplog 1 213 1 847 1 649 1 864 2 585 2 697 2 435 2 482 3 442 1 896 4 632
Arvidsjaur 2 112 1 839 2 189 2 353 2 207 2 846 3 144 4 063 3 910 3 887 4 746
Boden 2 564 2 861 3 101 3 236 3 900 3 961 3 405 3 428 3 666 4 213 4 458
Gällivare 2 064 2 122 2 675 2 252 2 154 1 923 2 090 2 103 2 310 2 550 2 445
Haparanda 1 703 2 050 2 115 2 694 3 182 3 399 3 080 3 185 4 002 4 794 4 681
Jokkmokk 1 102 1 025 1 017 1 254 1 617 1 489 1 588 1 926 3 857 4 567 3 838
Kalix 2 555 2 830 3 201 2 778 3 428 3 770 3 817 3 930 3 641 3 594 4 045
Kiruna 1 644 2 110 2 173 1 960 2 382 2 536 2 532 2 205 2 387 2 429 2 703
Luleå 2 882 2 848 2 918 3 283 3 401 3 671 3 797 3 572 3 664 3 836 3 711
Pajala 1 960 1 811 2 035 1 990 1 683 2 157 2 122 1 914 2 455 2 819 3 046
Piteå 2 272 2 348 2 470 2 629 2 806 2 959 2 865 2 724 2 926 2 870 3 378
Älvsbyn 2 881 2 781 2 476 2 836 3 393 3 735 4 066 3 409 3 637 3 744 4 552
Överkalix 1 669 1 574 942 1 009 1 063 1 461 1 681 1 399 1 445 1 735 1 710
Övertorneå 1 901 2 293 2 405 2 501 2 607 3 630 4 714 3 168 3 199 3 157 2 900
Norrbottens län 2 037 2 167 2 240 2 331 2 601 2 874 2 953 2 822 3 182 3 292 3 632
Riket 2 521 2 696 2 867 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arjeplog 100 152 136 154 213 222 201 205 284 156 382
Arvidsjaur 100 87 104 111 104 135 149 192 185 184 225
Boden 100 112 121 126 152 154 133 134 143 164 174
Gällivare 100 103 130 109 104 93 101 102 112 124 118
Haparanda 100 120 124 158 187 200 181 187 235 282 275
Jokkmokk 100 93 92 114 147 135 144 175 350 414 348
Kalix 100 111 125 109 134 148 149 154 143 141 158
Kiruna 100 128 132 119 145 154 154 134 145 148 164
Luleå 100 99 101 114 118 127 132 124 127 133 129
Pajala 100 92 104 102 86 110 108 98 125 144 155
Piteå 100 103 109 116 124 130 126 120 129 126 149
Älvsbyn 100 97 86 98 118 130 141 118 126 130 158
Överkalix 100 94 56 60 64 88 101 84 87 104 102
Övertorneå 100 121 127 132 137 191 248 167 168 166 153
Norrbottens län 100 106 110 114 128 141 145 139 156 162 178
Riket 100 107 114 119 124 130 135 140 147 152 161

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta