Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Företagskonkurser - månad

Företagskonkurser - månad

Senast uppdaterad 2018-06-18
Förklaring

Som underlag för konkursstatistiken används uppgifter om konkurser och offentliga ackord beslutade av tingsrätten.

PDF
Diagram nuläge

Antal företagskonkurser månadsvis

                         

Region

2018

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

162

125

162

254

225

 

 

 

 

 

 

 

Uppsala län

18

15

22

38

23

 

 

 

 

 

 

 

Södermanlands län

6

18

9

14

21

 

 

 

 

 

 

 

Östergötlands län

19

18

13

15

16

 

 

 

 

 

 

 

Jönköpings län

13

11

11

15

17

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs län

11

8

7

5

5

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar län

12

16

16

11

9

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

7

4

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

5

7

10

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Skåne län

74

84

91

101

91

 

 

 

 

 

 

 

Hallands län

18

13

14

15

12

 

 

 

 

 

 

 

Västra Götalands län

82

51

91

106

105

 

 

 

 

 

 

 

Värmlands län

20

15

15

18

21

 

 

 

 

 

 

 

Örebro län

18

19

20

13

23

 

 

 

 

 

 

 

Västmanlands län

11

14

12

14

15

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas län

12

12

10

17

25

 

 

 

 

 

 

 

Gävleborgs län

8

9

12

11

24

 

 

 

 

 

 

 

Västernorrlands län

12

13

11

18

12

 

 

 

 

 

 

 

Jämtlands län

4

4

8

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Västerbottens län

5

13

10

12

12

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens län

13

6

11

13

21

 

 

 

 

 

 

 

Riket

530

475

556

702

693

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                         

Region

2017

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Stockholms län

173

169

177

222

253

251

140

101

135

198

184

158

Uppsala län

23

19

12

12

14

17

8

12

10

17

23

17

Södermanlands län

14

12

9

17

14

18

10

5

7

12

19

12

Östergötlands län

22

19

17

15

22

11

14

8

25

9

12

16

Jönköpings län

13

18

10

17

20

13

6

5

12

13

16

19

Kronobergs län

4

8

10

6

10

6

6

8

8

10

8

6

Kalmar län

3

10

12

9

14

15

6

6

9

12

9

7

Gotlands län

3

5

2

4

5

7

4

1

6

5

4

2

Blekinge län

4

9

6

6

6

2

7

9

10

9

11

5

Skåne län

69

66

99

73

113

87

62

63

84

100

68

98

Hallands län

8

8

21

11

15

6

17

16

11

13

13

9

Västra Götalands län

66

81

84

63

97

82

49

52

62

74

89

65

Värmlands län

14

12

12

5

17

8

8

10

11

13

13

12

Örebro län

16

15

12

17

14

14

7

7

11

8

8

10

Västmanlands län

10

17

21

13

13

16

7

4

10

16

11

11

Dalarnas län

14

10

21

15

15

15

6

13

8

18

8

20

Gävleborgs län

9

8

18

20

21

21

13

13

7

25

11

13

Västernorrlands län

14

11

14

14

16

9

12

6

10

9

10

9

Jämtlands län

4

3

13

4

9

4

7

2

14

10

3

1

Västerbottens län

13

8

18

8

12

13

7

3

6

6

7

8

Norrbottens län

10

7

11

11

15

21

5

12

15

13

9

9

Riket

506

515

599

562

715

636

401

356

471

590

536

507

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta