Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem

Senast uppdaterad 2017-12-05
Förklaring

I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras inte.

PDF
Diagram nuläge
Gästnätter mm månadsvis 2014 ff (hotell, stugbyar och vandrarhem). Norrbottens län

Tid Anläggningar Disp rum Disp bäddar Gäst Sverige Gäst övr Norden Gäst övr Europa Gäst utom Europa Summa gästnätter
201710 128 141 770 364 540 75 506 5 303 6 243 4 197 91 249
201709 148 152 003 408 605 97 621 8 266 15 014 3 893 124 794
201708 158 183 195 501 049 138 092 17 161 18 450 5 413 179 116
201707 156 175 236 481 144 151 794 52 537 16 933 6 106 227 370
201706 151 166 863 454 099 98 035 18 295 12 729 4 709 133 768
201705 140 146 819 387 493 80 891 5 308 4 497 2 709 93 405
201704 149 160 290 445 058 95 503 13 118 8 209 3 511 120 341
201703 139 175 592 469 996 105 617 11 474 30 415 8 423 155 929
201702 130 149 826 384 400 86 953 6 500 44 089 13 329 150 871
201701 118 162 114 410 045 65 830 3 114 33 706 12 453 115 103
201612 118 155 007 397 979 64 635 4 861 23 037 15 575 108 108
201611 116 144 744 354 817 66 990 4 243 8 146 5 532 84 911
201610 120 144 112 357 413 74 761 5 358 5 533 3 293 88 945
201609 137 147 585 384 293 91 028 6 526 12 723 3 341 113 618
201608 149 176 397 466 792 130 180 23 738 21 309 3 827 179 054
201607 147 178 633 476 473 150 424 73 484 15 686 4 426 244 020
201606 140 159 622 427 513 89 071 12 303 11 689 4 496 117 559
201605 133 151 475 393 135 80 576 6 118 3 420 1 930 92 044
201604 143 169 493 466 777 110 653 13 013 7 322 2 928 133 916
201603 143 177 028 481 131 107 269 11 321 35 273 10 198 164 061
201602 134 156 437 411 076 93 697 8 034 37 754 12 367 151 852
201601 125 162 814 420 359 68 205 3 726 32 247 8 659 112 837
201512 130 169 708 437 144 64 434 4 615 28 570 13 545 111 164
201511 127 154 528 379 309 74 025 4 448 11 951 5 446 95 870
201510 129 154 252 394 089 76 628 5 801 7 154 3 617 93 200
201509 152 156 190 428 356 91 974 7 450 9 495 6 061 114 980
201508 159 174 839 489 438 137 539 18 910 17 061 7 187 180 697
201507 156 176 179 484 659 152 031 44 526 21 789 6 522 224 868
201506 156 167 507 447 764 108 937 14 835 16 830 4 336 144 938
201505 144 166 947 439 092 84 675 6 902 4 580 2 011 98 168
201504 151 180 924 494 644 106 215 13 105 5 914 2 422 127 656
201503 151 187 709 508 125 110 642 12 376 25 721 6 713 155 452
201502 139 163 597 428 113 96 023 7 371 38 863 7 786 150 043
201501 127 172 218 450 897 66 343 3 675 33 351 6 669 110 038
201412 130 168 177 433 947 70 220 4 744 28 821 9 660 113 445
201411 123 152 541 374 787 77 932 4 856 9 780 4 353 96 921
201410 126 156 606 392 216 79 310 6 019 5 539 3 570 94 438
201409 148 156 378 420 603 94 675 7 202 8 711 3 641 114 229
201408 157 173 929 492 624 119 080 21 376 21 434 3 468 165 358
201407 156 177 423 493 730 126 140 48 007 19 340 3 139 196 626
201406 154 167 127 461 595 95 946 16 293 12 350 2 918 127 507
201405 143 163 729 429 578 83 188 6 792 3 589 1 974 95 543
201404 150 175 578 486 075 99 141 15 153 5 554 3 180 123 028
201403 154 191 688 518 761 106 309 10 356 32 706 11 326 160 697
201402 143 166 846 443 364 79 044 5 915 40 334 10 679 135 972
201401 132 176 725 451 336 68 000 3 524 24 060 4 100 99 684

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta