Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2017-11-16
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

             

Månad

Flygplats

Norrbottens län

Arvidsjaur

Gällivare

Kiruna

Luleå

Pajala

201701

11 354

2 194

26 376

86 302

140

126 366

201702

15 112

2 108

30 206

90 426

159

138 011

201703

12 756

2 619

30 365

107 593

220

153 553

201704

1 797

2 602

23 459

90 904

179

118 941

201705

1 609

2 597

18 816

118 742

182

141 946

201706

1 915

2 584

20 848

108 190

122

133 659

201707

1 599

116

20 927

92 975

70

115 687

201708

1 457

1 867

26 422

99 029

121

128 896

201709

1 399

2 643

20 041

109 351

204

133 638

201710

1 593

2 215

17 555

107 467

217

129 047

201711

 

 

 

 

 

 

201712

 

 

 

 

 

 

2017 Totalt

50 591

21 545

235 015

1 010 979

1 614

1 319 744

 

Månad

Flygplats

Norrbottens län

Arvidsjaur

Gällivare

Kiruna

Luleå

Pajala

201601

9 321

2 548

22 230

83 515

103

117 717

201602

14 442

2 931

27 618

92 050

110

137 151

201603

11 140

3 421

28 125

100 587

162

143 435

201604

2 160

2 630

19 344

94 145

157

118 436

201605

1 585

2 848

17 433

112 311

168

134 345

201606

1 999

2 975

16 234

102 522

150

123 880

201607

1 975

2 804

24 518

94 281

54

123 632

201608

2 058

3 215

26 382

100 673

115

132 443

201609

2 130

2 906

18 687

111 465

174

135 362

201610

2 064

2 960

16 384

109 005

206

130 619

201611

2 402

2 518

18 400

103 400

246

126 966

201612

5 664

2 530

24 963

93 060

4 269

130 486

2016 Totalt

56 940

34 286

260 318

1 197 014

5 914

1 554 472

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta