Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2020-07-13
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

             

Månad

Flygplats

Norrbottens län

Arvidsjaur

Gällivare

Kiruna

Luleå

Pajala

202001

10 779

1 434

23 174

85 513

179

121 079

202002

15 733

1 621

27 495

87 942

167

132 958

202003

8 498

1 128

16 033

46 483

132

72 274

202004

193

218

1 490

5 406

28

7 335

202005

181

239

1 747

6 083

27

8 277

202006

235

277

2 944

13 084

56

16 596

202007

 

 

 

 

 

 

202008

 

 

 

 

 

 

202009

 

 

 

 

 

 

202010

 

 

 

 

 

 

202011

 

 

 

 

 

 

202012

 

 

 

 

 

 

2020 Totalt

35 619

4 917

72 883

244 511

589

358 519

 

Månad

Flygplats

Norrbottens län

Arvidsjaur

Gällivare

Kiruna

Luleå

Pajala

201901

11 439

2 031

22 899

88 417

183

124 969

201902

15 260

1 471

28 018

91 348

172

136 269

201903

13 417

2 039

30 962

106 868

253

153 539

201904

2 169

2 544

19 854

86 444

198

111 209

201905

1 538

3 076

15 334

107 671

195

127 814

201906

1 502

2 299

19 428

101 618

168

125 015

201907

1 703

2 405

26 415

89 642

71

120 236

201908

1 702

2 483

26 521

97 281

137

128 124

201909

1 649

2 472

19 024

105 731

210

129 086

201910

1 645

2 295

16 146

103 408

237

123 731

201911

1 886

1 924

17 756

97 145

238

118 949

201912

4 859

2 099

25 559

86 820

4 253

123 590

2019 Totalt

58 769

27 138

267 916

1 162 393

6 315

1 522 531

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta