Högskolenybörjare per 1000 invånare - Regionfakta
Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Högskolenybörjare per 1000 inv…

Högskolenybörjare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2017-10-30
Förklaring
Med högskolenybörjare avses en studerande som påbörjat högskoleutbildning vid universitet/högskola och som inte tidigare bedrivit högskolestudier. Med rekryteringskommun/län avses folkbokföringsort den 1 januari det år studierna påbörjas.
PDF
Diagram nuläge

Högst andel högskolenybörjare bland 18-64-åringar har Bodens kommun där ca 9,1 av 1000 invånare i åldersgruppen började högskolan 2016/17. Lägst andel har Arjeplog kommun med ca 3,1 av 1000 invånare. Genomsnittet för Norrbottens län är 7,2 per 1000 invånare i åldersgruppen. Genomsnittet för riket är 8,2 per 1000 invånare.

Högskolenybörjare fördelat på kvinnor och män läsåret 2016/2017

             

 

Kommun/Region

Antal högskolenybörjare

Andel högskolenybörjare per 1000 av befolkningen 18-64 år

 

Kvinnor

Män        

Totalt    

Kvinnor

Män  

Totalt

 

Arjeplog

3

2

5

4

2,3

3,1

 

Arvidsjaur

17

5

22

10,1

2,7

6,2

 

Boden

94

53

147

12,2

6,2

9,1

 

Gällivare

32

19

51

6,5

3,4

4,9

 

Haparanda

7

11

18

2,8

3,9

3,4

 

Jokkmokk

11

7

18

8

4,5

6,2

 

Kalix

41

29

70

9,8

6,2

7,9

 

Kiruna

52

34

86

8,1

4,6

6,2

 

Luleå

236

162

398

10,5

6,6

8,4

 

Pajala

15

5

20

10,6

3,1

6,6

 

Piteå

86

76

162

7,3

6,1

6,7

 

Älvsbyn

25

7

32

11,8

3

7,1

 

Överkalix

4

2

6

4,8

2,1

3,4

 

Övertorneå

12

4

16

11,1

3

6,6

 

Norrbottens län

635

416

1 051

9,2

5,4

7,2

 

Riket

27 562

20 873

48 435

9,5

6,9

8,2

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Utbildningsstatistik