Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år

Senast uppdaterad 2019-02-26
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge

Andelen som börjar högre studier inom tre år efter gymnasieexamen var efter avgångsåret 2014/2015 lägre i Norrbottens län än genomsnittet för riket. OBS! Läsåret 1994/95 hade största delen av dem som avslutade gymnasiet läst studieförberedande linjer. De yrkesförberedande linjerna förlängdes till treåriga utbildningar från att förut varit tvååriga. På grund av detta är andelen som fortsätter med högre studier högre än normalt detta avgångsår.

Påbörjat högskola inom 3 år efter gymnasiet. Procent

Examensår Norrbottens län Riket
1988/1989 20,0 25,0
1989/1990 25,0 28,0
1990/1991 28,0 32,0
1991/1992 29,0 34,0
1992/1993 32,0 35,0
1993/1994 33,0 37,0
1994/1995 50,6 45,0
1995/1996 36,9 37,0
1996/1997 39,6 38,2
1997/1998 40,4 39,6
1998/1999 45,6 42,7
1999/2000 42,1 42,7
2000/2001 45,6 45,9
2001/2002 44,9 44,8
2002/2003 42,9 43,9
2003/2004 40,9 42,3
2004/2005 38,5 40,9
2005/2006 37,9 41,1
2006/2007 37,0 42,5
2007/2008 39,4 43,9
2008/2009 39,5 45,1
2009/2010 35,7 43,0
2010/2011 36,4 42,5
2011/2012 35,4 42,2
2012/2013 34,5 42,5
2013/2014 32,4 45,1
2014/2015 35,8 44,9

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta