Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2018

                 

Högsta utbildningsnivå

Norrbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

4 987

8,8

1 345

17,8

223 915

11,1

121 469

18,8

Gymn högst 2 år

17 997

31,7

1 769

23,5

472 786

23,5

128 378

19,8

Gymn mer än 2 år

17 379

30,7

1 217

16,1

550 305

27,4

91 130

14,1

Eftergymn mindre än 3 år

7 423

13,1

1 002

13,3

310 185

15,4

94 402

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

8 144

14,4

1 266

16,8

415 921

20,7

137 806

21,3

Forskarutbildning

490

0,9

263

3,5

24 229

1,2

14 846

2,3

Uppgift saknas

272

0,5

678

9,0

11 014

0,5

59 252

9,2

Befolkning 25-64 år

56 692

100

7 540

100

2 008 355

100

647 283

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Norrbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal            

Procent

Antal            

Procent

Folk- o grundskola

3 132

6,2

1 569

17,5

126 504

6,6

120 659

18,8

Gymn högst 2 år

11 195

22,3

1 749

19,5

349 366

18,2

109 949

17,1

Gymn mer än 2 år

13 135

26,1

1 396

15,5

462 191

24,1

89 278

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

7 576

15,1

1 201

13,4

315 344

16,4

91 890

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

14 724

29,3

2 375

26,5

641 452

33,4

177 959

27,8

Forskarutbildning

308

0,6

163

1,8

18 450

1,0

11 358

1,8

Uppgift saknas

180

0,4

526

5,9

7 498

0,4

40 103

6,3

Befolkning 25-64 år

50 250

100

8 979

100

1 920 805

100

641 196

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta