Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2017-03-22
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2016

                 

Högsta utbildningsnivå

Norrbottens län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Folk- o grundskola

5 512

9,6

1 244

18,5

249 133

12,5

108 389

19,5

Gymn högst 2 år

19 805

34,5

1 886

28,0

514 897

25,9

116 883

21,0

Gymn mer än 2 år

15 720

27,4

785

11,7

495 895

25,0

80 085

14,4

Eftergymn mindre än 3 år

7 520

13,1

827

12,3

299 456

15,1

80 324

14,4

Eftergymn 3 år eller mer

8 122

14,1

1 158

17,2

393 569

19,8

114 604

20,6

Forskarutbildning

510

0,9

265

3,9

24 547

1,2

12 563

2,3

Uppgift saknas

252

0,4

562

8,4

9 215

0,5

43 412

7,8

Befolkning 25-64 år

57 441

100

6 727

100

1 986 712

100

556 260

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Norrbottens län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Folk- o grundskola

3 400

6,7

1 608

19,1

143 972

7,6

112 438

20,0

Gymn högst 2 år

13 123

25,8

2 108

25,0

401 982

21,1

102 812

18,3

Gymn mer än 2 år

12 183

23,9

1 012

12,0

432 953

22,8

79 977

14,2

Eftergymn mindre än 3 år

7 757

15,2

993

11,8

308 347

16,2

78 457

13,9

Eftergymn 3 år eller mer

14 013

27,5

2 154

25,6

590 754

31,1

151 477

26,9

Forskarutbildning

295

0,6

133

1,6

17 314

0,9

9 203

1,6

Uppgift saknas

155

0,3

422

5,0

6 303

0,3

28 766

5,1

Befolkning 25-64 år

50 926

100

8 430

100

1 901 625

100

563 130

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta