Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Grundskolan // Nationella prov, Svenska åk 3

Nationella prov, Svenska åk 3

Senast uppdaterad 2017-10-11
Förklaring

Nationella prov i matematik, svenska och svenska som andraspråk har genomförts i årskurs 3 sedan läsåret 2008/09. Statistiken avser elever i årskurs 3 i skolor med kommunal eller enskild huvudman och sameskolan. Även elever i svenska utlandsskolor ingår i statistiken på riksnivå. Elever i internationella skolor ingår inte.
Då proven prövar olika delar ur kursplanens centrala innehåll olika år är provresultaten inte jämförbara över tid. Vid tolkning av uppgifterna bör man även beakta att det är stora skillnader mellan skolenheter och olika huvudmän gällande flera olika aspekter, bland annat antal elever och elever i behov av särskilt stöd. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Uppgiftslämnare är formellt sett den som ansvarar för verksamheten, alltså kommunen eller styrelsen för respektive fristående skola.

PDF
Diagram nuläge
Nationella prov, Svenska årskurs 3. Totalt antal elever och andel som uppnått kunskapskraven i respektive delprov*. Läsåret 2016/2017.

Kommun/Region Antal elever Tala muntligt Läsa berättande text Läsa faktatext Enskild högläsning Enskilt textsamtal Skriva berättande text Stavning och inter- punktion Skriva faktatext
Arjeplog 21 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90,5 100,0 100,0
Arvidsjaur 77 98,7 93,5 89,6 94,8 96,1 94,8 94,7 96,1
Boden 274 98,5 93,0 88,9 96,7 98,5 86,7 86,7 90,7
Gällivare 119 97,4 95,7 91,5 99,1 96,6 94,9 86,3 90,6
Haparanda 70 98,6 94,3 91,3 97,1 98,6 84,3 87,1 79,7
Jokkmokk 31 85,7 96,4 89,3 100,0 100,0 82,1 96,4 92,9
Kalix 145 99,3 97,9 97,2 97,9 99,3 94,4 96,5 94,4
Kiruna 215 94,4 91,6 92,5 93,9 96,3 89,3 80,4 81,9
Luleå 768 97,6 96,8 96,0 97,9 98,6 92,8 92,2 94,1
Pajala 51 93,8 93,8 91,7 95,8 93,8 97,9 91,7 97,8
Piteå 421 99,5 98,8 95,9 95,4 98,6 85,3 93,0 86,3
Älvsbyn 74 100,0 100,0 100,0 93,1 98,6 98,6 94,4 97,2
Överkalix 21 81,0 100,0 100,0 100,0 100,0 76,2 76,2 72,2
Övertorneå 31 96,8 93,5 87,1 90,3 100,0 90,3 87,1 77,4
Norrbottens län 2 318 97,6 96,1 94,2 96,6 98,2 90,3 90,5 90,4
Riket 100 271 98,0 95,9 94,7 96,1 98,0 90,5 90,9 91,8

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta