Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 570 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Utbildning // Gymnasieexamen

Gymnasieexamen

Senast uppdaterad 2017-10-11
Förklaring

Uppgifterna bygger på totalundersökningar av alla Sveriges skolor, med SCB:s register över skolor i Sverige samt Sveriges alla kommuner som utgångspunkt. Mätningen av elever i grundskola och gymnasieskola görs i oktober varje år. Resultatet av mätningen avser läsår och publiceras på våren för pågående läsår. Mätningen av betyg och provresultat görs varje vårtermins slut och resultatet redovisas vid årsskiftet för föregående läsår. Uppgiftslämnare är offentliga och enskilda huvudmän för utbildningen. De föreskrifter som anger vilka uppgifter som skall lämnas för skolan återfinns i Skolverkets författningssamling. Statistiken som redovisas i denna tabell avser skolkommun, dvs den kommun där eleven går i skola.

PDF
Diagram nuläge

Elever med gymnasieexamen i skolkommunen. Totalt antal med examen samt andelar med examen i högskoleförberedande program och yrkesprogram, läsåret 2015/2016

Kommun/Region    

Totalt antal avgångs- elever i skol- kommunen

Antal

Andel

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Elever med gymnasie- examen

Elever med högskole- förberedande examen

Elever med yrkes- förberedande examen

Arjeplog

14

12

6

6

85,7

50,0

50,0

Arvidsjaur

47

43

17

26

91,5

39,5

60,5

Boden

221

211

124

87

95,5

58,8

41,2

Gällivare

140

131

51

80

93,6

38,9

61,1

Haparanda

59

57

22

35

96,6

38,6

61,4

Jokkmokk

30

27

13

14

90,0

48,1

51,9

Kalix

156

142

67

75

91,0

47,2

52,8

Kiruna

221

211

117

94

95,5

55,5

44,5

Luleå

654

614

412

202

93,9

67,1

32,9

Pajala

37

33

11

22

89,2

33,3

66,7

Piteå

388

365

157

208

94,1

43,0

57,0

Älvsbyn

40

38

29

9

95,0

76,3

23,7

Överkalix

..

..

..

..

..

..

..

Övertorneå

30

29

17

12

96,7

58,6

41,4

Norrbottens län

2 037

1 915

1 045

870

94,0

54,6

45,4

Riket

81 058

72 734

48 876

23 858

89,7

67,2

32,8

Källa: Skolverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta